Fler valmöjligheter i Kraftringens elavtal

Kraftringen breddar och utökar valmöjligheterna i elhandelsavtalen. Framöver kommer det att vara möjligt att som kund välja mellan elhandelsavtal med fossilfritt ursprung och elhandelsavtal med förnybart ursprung.

Skillnaden mellan behovet av el och installerad effekt i södra Sverige är idag stor. Idag är självförsörjningsgraden i Skåne enbart 23 procent, och i takt med att samhället elektrifieras ytterligare kommer gapet att öka än mer. Energisystemet behöver många olika typer av elproduktion, både för att möta utvecklingen vad gäller efterfrågan och för att elsystemet skall fungera optimalt. Därför behöver flera olika lösningar vara plats samtidigt.

Ökad kundefterfrågan
Många kunder har efterfrågat möjligheten att kunna sluta elhandelsavtal med fossilfritt ursprung, inte minst eftersom fossilfria ursprungsgarantier varit billigare än andra alternativ. Ursprungsgarantier från förnybar el har ökat kraftigt i pris, vilket har inneburit ökande priser i ett redan utmanande marknadsläge.

Bredare erbjudande
Kraftringen kommer framöver att kunna erbjuda såväl avtal med fossilfritt ursprung som avtal med förnybart ursprung.

Avtal med löpande bindningstid
Om man har avtal med löpande bindningstid, kommer avtalet från den 1 juli 2023 att innehålla fossilfri el. Vill man ha avtal med förnybart ursprung kan man byta till avtalet El från trakten med förnybar lokalproducerad el.

Avtal med bindningstid

För de som har avtal med bindningstid, med rörligt eller fast pris, får man ett erbjudande att välja ursprungsform i samband med avtalsförlängning.Kraftringen breddar och utökar valmöjligheterna i elhandelsavtalen. Framöver kommer det att vara möjligt att som kund välja mellan elhandelsavtal med fossilfritt ursprung och elhandelsavtal med förnybart ursprung.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon