Återställ skattebefrielse för biogas och biogasol! Kraftringen ställer sig bakom skrivelse till berörda ministrar och riksdagsledamöter

”Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att skyndsamt minimera konsekvenserna av att EU-kommissionens godkännande av biogasens och biogasolens skattebefrielse ogiltigförklarades i en dom från tribunalen den 21 december 2022.” Så inleds ett brev till berörda ministrar och riksdagsledamöter som skickats av företrädare för samhällsbärande sektorer som kommuner, regioner, lantbruk, avfall och avlopp, energi, drivmedel, transporter, kollektivtrafik och industri.

Den 21 december 2022 kom en dom från Tribunalen om att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut att godkänna Sveriges skattebefrielse av biogas och biogasol för perioden 2021–2030. Domen är ett resultat av den talan som det tyska företaget Landwärme GmbH väckte mot EU-kommissionen i oktober 2020. Domen har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att företag som köper biogas eller biogasol inte längre är skattebefriande.

Den 1 mars 2023 meddelade Skatteverket att myndigheten med anledning av tribunalens dom inte längre kommer bevilja skattebefrielse för biogas eller biogasol. Och konsekvenserna märks redan.

- Biogas och biogasol är viktiga för försörjningstryggheten i Sverige. De minskar fossilberoendet och driver på klimatomställningen. Att skattebefrielsen nu har försvunnit innebär stora ekonomiska konsekvenser för företag som valt att satsa på förnybar, miljövänlig biogas. Till exempel ökar drivmedelskostnaderna för ett åkeri som satsat på biogaslastbilar med cirka 20 %. Vad gäller kollektivtrafiken drabbas 16 av 21 regioner av kostnadsökningar på sammanlagt 300 miljoner kronor per år. Därför är det både viktigt och självklart för oss att underteckna brevet till berörda ministrar och riksdagsledamöter, förklarar Olle Eliasson, affärsområdeschef El- och Gashandel, Kraftringen.

I brevet efterfrågas en skyndsam hantering av följande åtgärder:
- att säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats, och att regeringen verkar för att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse i stället kan tillämpas med stöd av de nya bestämmelserna i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER).
- att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER).
- att omgående kommunicera till marknaden att regeringen avser att vidta ovanstående åtgärder.

Energigas Sverige, Fossilfritt Sverige, nationella branschorganisationer samt företag och organisationer har undertecknat brevet, som skickats till finansminister Elisabeth Svantesson, energi- och näringsminister Ebba Busch, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, landsbygdsminister Peter Kullgren, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Ett flertal riksdagsledamöter har också fått en kopia av brevet.

För att ta del av brevet i sin helhet, besök Energigas Sveriges webbplats: brev-till-berörda-ministrar-om-skattebefielse-för-biogas-och-biogasol.pdf (energigas.se)

Kontakt:
Olle Eliasson, affärsområdeschef El- och Gashandel, Kraftringen, Kraftringen: olle.eliasson@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, 0761-16 38 57, karin.lindroth@kraftringen.se

”Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att skyndsamt minimera konsekvenserna av att EU-kommissionens godkännande av biogasens och biogasolens skattebefrielse ogiltigförklarades i en dom från tribunalen den 21 december 2022.” Så inleds ett brev till berörda ministrar och riksdagsledamöter från Energigas Sverige, Fossilfritt Sverige, nationella branschorganisationer, företag och organisationer.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon