Kortare ledtider trots rekordökning av solcellsanslutningar hos Kraftringen

Under 2022 ökade antalet föranmälningar av solcellsanläggningar rekordartat. Under året inkom cirka 3000 föranmälningar om solceller, vilket är en ökning med 400 procent jämfört med år 2021. Trots det ökade trycket kunde Kraftringen under samma tid ändå korta väntetiderna för kunderna.

Under senare år har intresset för solcellsanläggningar ökat markant, och den stora efterfrågan ser ut att kvarstå och snarast fortsätta att öka också framöver. Under enbart januari-februari 2023 skickades 750 föranmälningar in till Kraftringen.

- Allt fler vill ha ökad kontroll över sin energiförsörjning. Det handlar både om att följa och ha kontroll över sin egen förbrukning och om att kunna vara mer oberoende av yttre omvärldsfaktorer. Kriget i Ukraina, ökande elpriser, inflation och stigande räntor pressar hushållen allt mer. Att själv kunna bli mer oberoende och dessutom ha möjlighet att sälja vidare överskottsel blir därmed högst intressant. Många vill också vara med och bidra till klimatomställningen genom att installera solceller, säger Charlotta Dahlström, chef Anslutning, dokumentation och mätning på Kraftringen Nät AB.

Trots att trycket ökat rejält vad gäller solcellsanslutningar har Kraftringen under det senaste året kunnat korta väntetiderna för kunderna. Genom att anställa fler medarbetare som hanterar anslutningsärenden och genom att digitalisera processerna har ledtiderna kunnat kortas rejält.

- En föranmälan som gäller solceller för en villa hanteras nu inom 1-2 veckor. Om vi behöver göra utökad nätberäkning, där vi kontrollerar om nätet har tillräcklig kapacitet för att koppla in solcellsanläggningen, så tar handläggningen mellan 1-3 månader. Behöver man sedan vidta åtgärder i fält för att bygga ut kapaciteten kan det dock ta betydligt längre tid innan kunden kan få sin anläggning inkopplad på nätet, berättar Charlotta Dahlström.

Av alla föranmälningar som kommer in till Kraftringen behövs det nätförstärkningar i 5-10 procent av fallen. Ofta handlar det om förstärkningar som behöver göras i landsbygdsnätet. När det handlar om större anläggningar, som till exempel för företag, jordbruk eller annan näringsverksamhet, krävs än mer utförliga beräkningar.

- Det är viktigt att vi följer belastningsutvecklingen i våra nät för att kunna bedöma när vi närmar oss dess fulla kapacitet och det är dags att göra förstärkningar. En förstärkning kan innebära att vi till exempel lägger ner fler kablar, grövre kablar eller installerar en större transformator. Genom att göra detta kan vi distribuera mer el i våra nät, säger Erik Häggsgård, chef Teknik och planering, Kraftringen Nät AB.

För ett hushåll kan man vanligen starta sin anläggning för eget bruk innan nätförstärkningen är genomförd, men får då inte exportera ut el på nätet innan nätförstärkningen är klar. För större anläggningar kan man behöva vänta med att starta anläggningen till dess att nätförstärkningen är klar. Oavsett behöver kunden samråda med nätbolaget om hur man kan och skall agera.

- Väntetiden innan kapaciteten är utbyggd kan ofta bli mellan 3 och 9 månader, men kan bli ännu längre. Det beror till stor del på långa leveranstider på kablar och transformatorer, som verkligen är en bristvara idag. Det är yttre faktorer som vi dessvärre inte kan påverka, säger Erik Häggsgård.

Kontakt:
Charlotta Dahlström, chef Anslutning, dokumentation och mätning på Kraftringen Nät AB, charlotta.dahlstrom@kraftringen.se
Erik Häggsgård, chef Teknik och planering, Kraftringen Nät AB, erik.haggsgard@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, 0761-16 38 57, karin.lindroth@kraftringen.se

Vill du veta mer om hur elnätet fungerar?

I det senaste avsnittet av Kraftringens podd Kraftkällan medverkar teknik- och planeringschef Erik Häggsgård samt projektchefen Thomas Lindsjö, båda från Kraftringen Nät AB, och reder ut begreppen. Kraftkällan hittar du hos alla stora podd-distributörer, eller direkt på Kraftringens webbplats: www.kraftringen.se/podd

Under 2022 ökade antalet föranmälningar av solcellsanläggningar rekordartat. Under året inkom cirka 3000 föranmälningar om solceller, vilket är en ökning med 400 procent jämfört med år 2021. Trots det ökade trycket kunde Kraftringen under samma tid ändå korta väntetiderna för kunderna.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon