Biogas – ett energislag med stor potential

Varför är det nödvändigt med en priskompensation också för gaskunder, hur kan nationell och lokal biogasproduktion främjas och hur fungerar styrgas? I Kraftringens nya poddavsnitt ”Energigas”, diskuterar Kraftringens vd och koncernchef Sezgin Kadir och Maria Malmkvist, vd för branschorganisationen Energigas Sverige energigasens roll i det svenska energisystemet. Biogasen har både en stor potential framåt, och utgör en viktig del i en hållbar energimix av olika energislag.

I podden berättar Maria Malmkvist att användningen av biogas har ökat markant under de senaste åren, och att det finns planer på en fördubbling av biogasproduktionen i Sverige, något som ligger väl i linje med Kraftringens ambitioner.

Sezgin Kadir beskriver att det finns en outnyttjad potential för utveckling av biogasproduktion i Kraftringens ägarkommuner och nätområden. Biogasproduktion inom Kraftringens infrastrukturområden skulle ha fördelar för befintliga infrastrukturer och affärer (främst elnät, gasnät, gashandel och fjärrvärme), men skulle också bidra till att öka cirkulariteten i regionen.

Kraftringen levererar idag gas i hela det svenska gasnätet och distribuerar gas i Lund med omnejd till ca 1600 kunder. Kraftringens gasaffärer omfattar gasnät, handel och fordonsgas.

- Kraftringen har ambitionen att vara en möjliggörare tillsammans med andra. Vi undersöker nu platser där det finns goda förutsättningar att etablera produktionsanläggningar för biogas. Biogas främjar det cirkulära och det lokala, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

- Framtidens energisystem behöver bestå av olika energislag som tillsammans kompletterar varandra och skapar en hållbar helhet. Där spelar biogasen en viktig roll, säger Sezgin Kadir.

För att lyssna på podden i sin helhet: www.kraftringen.se/podd

Kontakt:
Petter Duvander, kommunikationsansvarig Kraftringen, petter.duvander@kraftringen.se

FAKTA Biogas:
Biogas är mer än ett bränsle - det är ett system för cirkulär ekonomi. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand och blir samtidigt till värdefulla produkter - förnybar energi och gödningsmedel. Biogas har mycket hög klimatprestanda och bidrar till att minska växthusgasutsläppen när det ersätter fossila bränslen. Det är bara en av de många miljö- och samhällsnyttor som biogas bidrar med.

Biogasen har både en stor potential framåt, och utgör en viktig del i en hållbar energimix av olika energislag. I Kraftringens nya poddavsnitt ”Energigas”, diskuterar Kraftringens vd och koncernchef Sezgin Kadir och Maria Malmkvist, vd för branschorganisationen Energigas Sverige energigasens roll i det svenska energisystemet.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon