Kraftringen miljövarudeklarerar hela fjärrvärmeleveransen i Lund, Lomma och Eslöv

Omställningen till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för Kraftringen. 2018 nåddes målet om 100% fossilbränslefri produktion. Nu tar Kraftringen nästa steg och lanserar en miljövarudeklaration för hela fjärrvärmleveransen i Lund, Lomma och Eslöv. Resultatet indikerar att klimatpåverkan från Kraftringens fjärrvärme är betydligt lägre än riksgenomsnittet.

Miljövarudeklarationen (Environmental Product Declaration, eller EPD) bygger på en analys av miljöpåverkan, under hela livscykeln, och för varje kilowattimme värme som levererats. I livscykeln inkluderas allt från utvinning av råvaror och transport av bränsle till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar. EPD:n ger en transparent bild av de totala utsläppen och har upprättats enligt ISO 14025-standarden, samt blivit tredjepartsgranskad.

- EPD:er låter oss ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå, då vi kan identifiera var i livscykeln våra huvudsakliga utsläpp sker och vidta riktade åtgärder för att minska dessa, berättar Tobias Frolov, hållbarhetscontroller på Kraftringen.

Låga klimatutsläpp, som förväntas bli ännu lägre
Klimatpåverkan presenteras som koldioxidekvivalenter och för Kraftringens stora fjärrvärmenät, som täcker Lomma, Lund och Eslöv, blir värdet för icke-biogena koldioxidutsläpp 10,7 g CO2e/kWh. För Kraftringens lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög blir värdet något högre, bland annat på grund av höga distributionsförluster då få fastigheter för tillfället är uppkopplade. Den teoretiska potentialen för Brunnshög visar emellertid på ett betydligt lägre utsläpp när stadsdelen är fullt utbyggd, eftersom distributionsförlusterna då minskar.
Kraftringens resultat kan jämföras med det svenska genomsnittet för fjärrvärme, som år 2020 uppgick till 54 g CO2e/kWh. Värdet är beräknat enligt Värmemarknadskommitténs metod, som skiljer sig från metoden i EPD:n, men ger en fingervisning om hur Kraftringen ligger till.

- Vi är mycket stolta över att vi nu tydligt kan visa hur bra vår fjärrvärme är ur klimatsynpunkt, säger Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme & Kyla på Kraftringen. Det är en kvalitetsstämpel på det arbete med ständiga förbättringar som vi jobbat med i många år, där bland annat bygget av vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta och det lågtempererade nätet på Brunnshög är två bidragande faktorer till detta fina resultat.

Visar vägen för en mer hållbar energianvändning
Genom att miljövarudeklarera hela fjärrvärmeleveransen kan Kraftringen tillhandahålla tillförlitliga och jämförbara beslutsunderlag om miljöpåverkan, vilket kan hjälpa kunderna vid värdering av olika energilösningar. Nästa steg i arbetet är att miljövarudeklarera såväl fjärrkylaleveransen samt den el som levereras från Örtoftaverket.

- Att inkludera utsläpp från hela livscykeln, och inte enbart utsläpp kopplade till energiomvandlingen samt produktion och transport av bränslen, är för oss en trovärdighetsfråga. Med tredjepartsgranskade miljödeklarationer av hela livscykeln, synliggör vi att vår förnybara och återvunna fjärrvärme totalt sett är ett hållbart alternativ. Vi tror att detta kommer till nytta för våra kunder samt inspirerar fler energibolag att miljövarudeklarera sina produkter, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen.

Kontakt:
Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme & Kyla, Kraftringen: fredrik.fackler@kraftringen.se
David Edsbäcker, affärsutvecklare, Kraftringen: david.edsbacker@kraftringen.se
Tobias Frolov, hållbarhetscontroller, Kraftringen: tobias.frolov@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, Kraftringen: karin.lindroth@kraftringen.se, tfn: 010-122 70 80.

Omställningen till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för Kraftringen. 2018 nåddes målet om 100% fossilbränslefri produktion. Nu tar Kraftringen nästa steg och lanserar en miljövarudeklaration för hela fjärrvärmleveransen i Lund, Lomma och Eslöv. Resultatet indikerar att klimatpåverkan från Kraftringens fjärrvärme är betydligt lägre än riksgenomsnittet.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon