Fossilfri ånga bidrar till att säkerställa svensk sockerproduktion

Tisdagen den 11 oktober 2022 invigdes ångledningen mellan Nordic Sugars och Kraftringens anläggningar i Örtofta. Genom ångledningen leds ånga från Kraftringens fossilfria kraftvärmeproduktion till Nordic Sugars sockerfabrik – ett unikt energisamarbete som både bidrar till att säkerställa svensk sockerproduktion och samtidigt minskar utsläppen från sockerproduktionen med 17 000 ton CO2 per år.

- I Sverige är vi självförsörjande på socker. Det är ett ansvar vi tar på största allvar. Under de senaste fem åren har vi därför investerat närmare 2 miljarder kronor för att vara en av de mest moderna och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Hållbara och stabila energilösningar är avgörande i detta och nu tar vi ännu ett steg mot framtiden med ånga från inhemsk fossilfri kraftvärmeproduktion i bränslemixen, säger Olof Dahlgren, fabrikschef på Nordic Sugar.

-Nordic Sugar är en viktig livsmedelsleverantör. Vi är glada över att vi kan hjälpa Nordic Sugar med fossilfri energi och samtidigt bidra till att trygga produktionen och öka konkurrenskraften. Att verka för att optimera energilösningarna i nära samarbete med våra partners ligger helt i linje med vår strategi. Det gagnar alla parter, ökar miljövinsterna och bidrar till en hållbar tillväxt, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

Påskyndar omställningen
Sveriges klimatmål om att senast 2045 ha reducerat sitt nettoutsläpp av växthusgaser till noll kräver stora omställningar i industrin. En viktig nyckel är bland annat att ersätta fossil energi med fossilfri. Nordic Sugars fabrik i Örtofta har hittills använt en energimix som till stor del är baserad på naturgas. Ångledningen spelar här en viktig roll, då den innebär att en fjärdedel av Nordic Sugars naturgasbehov nu kan ersättas med fossilfritt producerad ånga.

-Den här satsningen är ett mycket bra exempel på en investering som ger ett bidrag till försörjningstryggheten både för Nordic Sugar och för Sverige. Det är också ett tydligt exempel på hur klimatomställning och försörjningstrygghet går hand i hand. Lösningar som gynnar både samhället i stort och näringslivet kommer vara viktiga i klimatomställningen, säger Gustav Ebenå, avdelningschef på Energimyndigheten.

  En nyskapande satsning
  Ångledningen mellan Kraftringen och Nordic Sugars anläggningar i Örtofta har kunnat förverkligas tack vare den geografiska närheten mellan fabrikerna. Ånga från Kraftringens fossilbränslefria värmeverk i Örtofta förs via en nybyggd ångledning till Örtofta sockerbruk där den ersätter fossilt bränsle i sockerfabrikens produktionsprocess. Byggnadsarbetet startade under hösten 2021 och ångledningen tas nu i drift.

  Ta del av panelsamtalet i samband med invigningen via följande länk:
  https://dreambroker.com/channel/ftz6633l/8opkdqk8?quality=1080p

  Ta del av invigningen av ångledningen via följande länk:
  https://dreambroker.com/channel/ftz6633l/fuf97fw7?quality=1080p

  Kontakt:
  Kraftringen: Karin Lindroth, tfn: 010-122 71 64, mail: karin.lindroth@kraftringen.se,
  Nordic Sugar: Mariann Mellström, tfn: 0709-53 71 24, mail: mariann.mellstrom@gmail.com
  Energimyndigheten: Presstjänst, tfn: 016-544 23 99 mail: press@energimyndigheten.se

  Tisdagen den 11 oktober 2022 invigdes ångledningen mellan Nordic Sugars och Kraftringens anläggningar i Örtofta. Genom ångledningen leds ånga från Kraftringens fossilfria kraftvärmeproduktion till Nordic Sugars sockerfabrik – ett unikt energisamarbete som både bidrar till att säkerställa svensk sockerproduktion och samtidigt minskar utsläppen från sockerproduktionen med 17 000 ton CO2 per år.
  På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
  chat-bubble-icon