Kraftringens fjärrvärmepris ökar, men mindre än inflationen

Fjärrvärmebranschen har påverkats av Ukrainakriget, framför allt genom höjda bränslepriser på den europeiska marknaden. Något som också påverkat Kraftringen, som sedan 2018 har en helt fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion. Inköpspriser på återvunnet trä och skogsrester har stigande prisnivåer, men inte alls med den branta prisutveckling som sker på till exempel el och gas. Ökade kostnader på biomassa samt ökade underhållskostnader gör att Kraftringen höjer sitt fjärrvärmepris +6 procent från 1 januari 2023. Det innebär att prisutvecklingen på Kraftringens fjärrvärme är fortsatt lägre än inflationen.

-Vi har förståelse för att våra kunder har det tufft just nu därför är det viktigt att fortsätta hålla nere fjärrvärmepriset, i den mån det är möjligt. En anledning till att vi höjer fjärrvärmepriset +6 procent 1 januari 2023 är inflationen. Vi ser bland annat ökade underhållskostnader där elektriska komponenter har stigit i pris, men vi har även underentreprenörerna som kämpar med högre priser på bränsle och dyrare transporter, förklarar säger Martin Gierow, produktägare för fjärrvärme på Kraftringen.

Sedan Kraftringens fjärrvärmesystem moderniserats och Örtoftaverket byggdes 2014 har Kraftringens prisnivå på fjärrvärme stigit i snitt +0,4 procent 2015-2022. Investeringen i kraftvärmeverket i Örtofta är också en stor anledning till Kraftringens positiva hållbarhetsresa med uteslutande fossilfria bränslen i hela fjärrvärmeproduktionen sedan 2018. En satsning som bidragit och bidrar till klimatomställningen i ägarkommunerna Lund, Eslöv, Lomma och Hörby.

-En av de stora miljöfördelarna med vårt fjärrvärmesystem är att det också möjliggör för oss att ta upp värme från processer som skapar värme som restprodukt. I Lund är det främsta exemplet forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, där fjärrvärmenätet möjliggör en stor minskning av det totala klimatavtrycket, avslutar Fredrik Fackler, affärsområdeschef för värme och kyla på Kraftringen.

Genom att fler företag, bostadsrättsföreningar och villakunder använder fjärrvärme till varmvatten och värme frigörs el som kan användas till andra delar i samhället. Totalt sett producerar Kraftringen ca 1 TWh fjärrvärme årligen.

För mer information kontakta:

Mattias Brage, Presschef tfn: 073 068 94 58

Mail: mattias.brage@kraftringen.se

- Vi har förståelse för att våra kunder har det tufft just nu därför är det viktigt att fortsätta hålla nere fjärrvärmepriset, i den mån det är möjligt. En anledning till att vi höjer fjärrvärmepriset +6 procent 1 januari 2023 är inflationen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon