Sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning får statligt stöd

Nu har ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden), startat. Kraftringen deltar i projektet, som leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

- Det känns spännande, vi är glada över att vara med och bidra. Det vi gör tillsammans idag kommer att öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt, säger Sofie Rothén, projektledare på Växjö Energi.

  ”Gemensam utmaning”

  Förutom Kraftringen och Växjö Energi ingår åtta andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs, Kemira, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

  - Vi på Kraftringen jobbar alltid för att minska miljö- och klimatpåverkan från vår verksamhet, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef. Koldioxidavskiljning har en stor och spännande framtida potential och detta projekt kommer vara till stor hjälp för att sätta en nödvändig infrastruktur på plats.

  - Vi tittar för närvarande på hur vi kan gå vidare med koldioxidavskiljning, bland annat i samband med förprojekteringen av en ny panna vid vårt kraftvärmeverk i Örtofta, säger Fredrik Fackler, chef för Kraftringens affärsområde Värme & Kyla. Vårt deltagande i CNetSS skapar en grund för att gå vidare mot ännu bättre klimatprestanda vid anläggningen.

   Statligt stöd

   Projektet passar väl in i Industriklivet, regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen, och har därför beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten.

   CNetSS startade i augusti 2022 och pågår till 31 december 2023. I beslutet skriver myndigheten bland annat att projektet bedöms vara ett viktigt steg mot att förverkliga värdekedjan för bio-CCS (biogen Carbon Capture and Storage). Potentialen för negativa utsläpp bedöms dessutom öka ytterligare i takt med omställningen från fossila till förnybara bränslen. Totalt har 2 495 300 kronor beviljats i stöd av Energimyndigheten.

   Faktaruta

   • Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta genererar ca 200 000 ton biogen koldioxid per år. Verket, liksom hela Kraftringens övriga produktionsapparat, använder sedan våren 2018 enbart förnybara bränslen
   • Kraftringens styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga en andra anläggning på samma tomt i Örtofta. Denna skulle motsvara biogena utsläpp på motsvarande 100 000 ton per år
   • Genom att fånga in den förnybara koldioxid som släpps ut kan Kraftringen bidra till negativa utsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv
   • 300 000 ton lagrad biogen koldioxid kan jämföras med till exempel totala utsläppen för Lunds kommun, som under år 2019 var ca 225 000 ton koldioxidekvivalenter
   • Det långsiktiga målet med CNetSS är att öka potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp genom att etablera en hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i Sydsverige för transport från utsläppsanläggningar till slutlig geologisk lagring av koldioxid.
   • Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt.
   • Arbetet ska inspirera fler för liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.
   • Projektet som är en förstudie pågår fram till och med 2023.

   För mer information, kontakta gärna:
   Sofie Rothén, projektledare Växjö Energi, 0470-77 51 30, sofie.rothen@veab.se
   Martin Petersen, projektledare, Kraftringen Energi AB, 072-857 44 51, martin.petersen@kraftringen.se

   Nu har ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid startat. Kraftringen deltar i projektet, som leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 mnkr.
   På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
   chat-bubble-icon