Rekordtidig uppstart av Örtoftaverket möjliggör mer el i södra Sverige

Efter sommarens stopp för revision har Kraftringen nu åter tagit Örtoftaverket i drift. Starten har gått mycket bra och skedde rekordtidigt på säsongen för att kunna möta behovet av planerbar och hållbart producerad el i södra Sverige.

Södra Sverige saknar elproduktionskapacitet, det syns både i problemen med effektsituationen och de höga elhandelspriserna. Efter den årliga revisionsperioden beslöt därför Kraftringen att starta upp Örtoftaverket tidigare än normalt.

- Behovet av planerbar elproduktion är stort, därför har vi tidigarelagt starten av Örtoftaverket, säger Fredrik Fackler, chef för Kraftringens affärsområde Värme & Kyla. Sommarens revisionsperiod kunde genomföras tidigt tack vare lojal personal som lade om sina semestrar, vilket också skapade den här möjligheten och återstarten har gått utan några problem.

Örtoftaverket är ett så kallat kraftvärmeverk vilket innebär att energin i bränslet omvandlas till både el och värme. I motsats till äldre, fossileldade, kraftverk betyder det att processen får en mycket högre verkningsgrad. Med kraftvärme kommer över 90 % av bränslet till nytta, att jämföra med siffror på under 40 % i exempelvis oljekraftverk.

- Planerbar produktion som kraftvärmeverk ger nödvändig stabilitet i elnätet och möjliggör vidare satsningar på förnybara energikällor som sol och vind, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen. Därför pågår nu också förprojektering av en andra panna på vår befintliga mark i Örtofta. Ett stort och viktigt projekt som vi hoppas kunna ta i drift 2028.


Fakta:

Örtoftaverket togs i bruk 2014 och drivs sedan 2018 enbart med förnybara bränslen. Här eldas returträ (exempelvis lastpallar och byggmaterial) och skogsrester från regionen och blir till el och värme.

Utöver Kraftringens fjärrvärmenät, som förbinder Lomma, Lund och Eslöv, så finns även en koppling till fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg och ett samarbete med Landskrona Energi och Öresundskraft för att gemensamt optimera värmeproduktionen i respektive område. Det gör fjärrvärmenätet till ett av landets största nät.

Efter sommarens stopp för revision har Kraftringen nu åter tagit Örtoftaverket i drift. Starten har gått mycket bra och skedde rekordtidigt på säsongen för att kunna möta behovet av planerbar och hållbart producerad el i södra Sverige.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon