Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Hörby

Fram till 2030 kommer Kraftringen investera 3,5 miljarder kronor för att bygga ut och framtidssäkra elnätet. För Hörbys del innebär det investeringar i elnätet på ca 12 miljoner kronor.

- Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en ökad elektrifiering av vårt samhälle så krävs det omfattande investeringar i Hörbys elnät, säger Erik Häggsgård chef för teknik och planering på Kraftringen.

Samhället förändras, fossila bränslen fasas ut och ersätts av ren el. Antalet elbilar kommer att mångdubblas inom ett antal år, vilket också innebär att fler kommer att ladda hemifrån. Det riktigt stora är dock elektrifieringen av industri och transporter där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen.

- I Hörby kommer vi bland annat bygga en ny fördelningsstation, byta ut kabelskåp, installera ljusbågsvakter och bygga ut elnätet, fortsätter Erik Häggsgård. 

- Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla Hörbybor. Omställningen som vi står inför kräver rejäla investeringar och vår uppgift är att se till att fylla det behovet, avslutar Åsa Svensson affärsområdeschef för nät på Kraftringen.

Fakta:

  • Kraftringen gräver ner och vädersäkrar drygt 15 mil ledning varje år
  • Kraftringen inspekterar elnät med hjälp av helikopter för att hitta eventuella fel
  •  Röjer ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv.
  • Totalt har Kraftringen cirka 9 100 km ledning, 2 500 stationer och 29 000 stolpar som ska underhållas. Vilka investeringar som behöver göras och i vilken ordning styrs via långtidsplaner framtagna genom bland annat risk- och sårbarhetsanalyser.
- I Hörby kommer vi bland annat bygga en ny fördelningsstation, byta ut kabelskåp, installera ljusbågsvakter och bygga ut elnätet, fortsätter Erik Häggsgård.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon