Höjd elnätsavgift för Kraftringens kunder

Kraftringen står inför rekordstora investeringar i elnätet de kommande åtta åren. 3,5 miljarder investeras i näten för att framtidsäkra och rusta elnätet både i staden och på landsbygden. Den senaste tidens turbulens på energimarknaden med skenade elpriser har medfört att Kraftringens avgifter från regionnätet har höjts med 35 % de senaste sex månaderna. Det får tyvärr konsekvenser för Kraftringens elnätskunder som kommer få en höjd avgift med 9 % från och med den 1 juli.

- Vi har full förståelse för att en höjning inte är önskvärt speciellt i ett läge med ökade priser i samhället men höjningen är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta att investera 3,5 miljarder kronor i elnätet de kommande åtta åren. Utan en höjning får vi inte de förutsättningar som krävs för att framtidssäkra elnätet och bidra till omställningen i samhället, säger Åsa Svensson affärsområdeschef för nät på Kraftringen.

Aktuella elnätshöjningar beror främst på kraftigt högre pris på elhandel och ökade materialkostnader. När ett lokalt energibolag som Kraftringen köper in el till sitt lokalnät måste denna periodvis överföras från andra regioner i Sverige, exempelvis från norra Sverige på grund av effektbrist i Skåne. Vid överföring av el går viss andel förlorad i form av värme. Dessa så kallade elöverföringsförluster betalas av elnätskunderna och prissätts timme för timme på den nordiska elbörsen, precis som elhandels. Med mångdubbelt högre elhandelspriser, än tidigare år, blir nu överföringskostnaderna betydligt mer kännbara även på elnätspriserna.

Utöver höga elhandelspriser, har rådande inflationen i Sverige drivit upp omfattande kostnadsökningar på exempelvis material vid elnätsunderhåll och planerade nyinvesteringar och anslutningar.

Sammantaget ökar de avgifter som Kraftringen betalar för regionnätet till E.ON och för stamnätet till Svenska Kraftnät med +35 %, hittills under 2022. En höjning som Kraftringen till viss del nu måste föra vidare till våra lokala elnätskunder, +9 procent, för att kunna fortsätta garantera framtida elförsörjningen i våra nät men även för att kunna fortsätta investera i nödvändig utbyggnad av vårt framtida elnät då vi alla kommer behöva mer eleffekt än idag. 2021 var tillgången i Kraftringens nät 99,99 procent exkl. planerade avbrott.

För en normal villa utan elvärme innebär höjningen ca 43 kronor per månad och för en lägenhetskund innebär höjningen 23 kronor mer i månaden. De nya priserna börjar gälla från 2022-07-01. Detta är en höjning efter två års avgiftssänkningar som gjordes 2020 och 2021.

- Vår målsättning ligger fast precis som tidigare år att ha en stabil prisbild den kommande åren. Tyvärr råder vi inte över alla förutsättningar själva då en del av avgiften baseras på kostnader från stam och regionnätet, avslutar Åsa Svensson affärsområdeschef för nät på Kraftringen.

Fakta om investeringarna

Åren 2022–2030 investerar Kraftringen 3,5 miljarder i elnätet. 

Kraftringen byter ut 101 000 elmätare mot nya smarta som underlättar för kunderna att följa och styra sin elförbrukning, vilket kostar uppemot en kvarts miljard kronor. 

Kraftringen gör en kraftsamling och byter ut gamla nätstationer och kabelskåp, vilket kostar 185 mnkr. Denna satsning kommer att bidra positivt både till driftsäkerhet och personsäkerhet i våra elnät. 

Kraftringen fortsätter att gräva ned oisolerad luftledning, vilket kostar cirka 80 mnkr. 

Kraftringen bygger eller reinvesterar i åtta mottagningsstationer för att säkra elförsörjningen till växande orter, t ex i Lund, Hörby och Höör. Detta kostar cirka 170 mnkr. I somras invigdes mottagningsstationen i Lomma. 

Kraftringen gör även en betydande satsning på styr- & kontrollutrustning, vilket kostar 65 mnkr. Denna satsning görs för att få ner avbrottstiderna i våra stadsnät. 

Under perioden görs en stor satsning i Lund på 225 mnkr för att möta det växande behovet. Investeringarna innebär bl.a. en utbyggnad av vår mottagningsstation i Brunnshög samt byggnation av en ny mottagningsstation vid Gunnesbo. Utöver detta ska nytt elnät byggas för de nya stadsdelarna Brunnshög och Västerport.  

Utöver reinvesteringar på cirka 200 mnkr per år behöver vi nyinvestera för 40 mnkr årligen för att kunna ansluta nya kunder.

- Vår målsättning ligger fast precis som tidigare år att ha en stabil prisbild den kommande åren. Tyvärr råder vi inte över alla förutsättningar själva då en del av avgiften baseras på kostnader från stam och regionnätet, säger Åsa Svensson affärsområdeschef för nät på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon