Senast 2030 ska Kraftringen ha nettonollutsläpp av växthusgaser

Nu är Kraftringens hållbarhetsrapport för 2021 färdig. Ett av de mål som tagits fram under 2021 är att Kraftringen senast 2030 ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Växthusgasberäkningarna följer den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol.

-Vi har redan kommit långt på vägen. År 2010 hade vi som mest utsläpp – 155 000 ton koldioxidekvivalenter. Idag ligger vi på 13 000 ton – en minskning på över 90 % som vi kan tacka Örtoftaverket och vår resa mot fossilfrihet för, säger Sezgin Kadir vd på Kraftringen.

Fram till år 2030 ska Kraftringen reducera de kvarvarande utsläppen så långt som möjligt. De utsläpp som är svårast att minska kommer behöva kompenseras för genom negativa utsläpp.

-Utöver att uppnå̊ nettonollutsläpp i vår egen verksamhet vill vi fortsätta stödja andra samhällssektorer att göra samma resa som vi, exempelvis hjälper vi Nordic Sugar med att sänka utsläppen med omkring 17 000 ton CO2e per år, fortsätter Sezgin Kadir vd på Kraftringen.

Kraftringen ska vara en ledare inom hållbar energi. Under 2021 har Kraftringen introducerat en ny process för att styra hållbarhetsarbetet och skapa fokus på de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

-Avsikten med ny hållbarhetsprocess är att bli mer lyhörda, stärka både bredd och spets i vårt hållbarhetsarbete och skapa förutsättningar för att löpnade följa och kunna ompröva Kraftringens målsättningar i en snabbt föränderlig omvärld. Vi ska vara ledare inom hållbar energi och med denna process blir det glasklart exakt vad det betyder, avslutar Sara Kralmark hållbarhetsstrateg på Kraftringen.

2021 års hållbarhetsrapport har ett helt nytt utseende jämfört med tidigare rapporter och går in på djupet i arbetet med allt ifrån energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp till jämställdhet, leveranssäkerhet och biologisk mångfald. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

Viktiga händelser 2021:

Jämställdhet: Jämställdhet mellan män och kvinnor har varit och är en utmaning för energibranschen. Kraftringen tar denna utveckling på̊ stort allvar och beslutade under året att ta fram en långsiktig handlingsplan för att nå̊ ett jämställt företag.

Höga krav på värmeförsörjningen: Den stränga kylan i februari ställde ökade krav på̊ Kraftringens produktionsanläggningar att leverera värme till alla fjärrvärmekunder. Totalt levererade vi ca 25 % högre värmevolym än prognos för månaden

Ångledning till Örtofta sockerbruk: I ett unikt energisamarbete med Nordic Sugar, där vi gemensamt satsar ca 80 miljoner kronor, började under hösten bygget av en ångledning mellan våra två̊ anläggningar i Örtofta. Vi kommer därigenom att kunna förse Örtofta sockerbruk med ånga som ersätter fossilt bränsle i produktionsprocessen av socker. Samarbetet kommer minska brukets växthusgasutsläpp med 17 000 ton årligen.

Höjt kreditbetyg: Under årets andra kvartal höjde det internationella kreditinstitutet Standard & Poor’s Kraftringens kreditvärdighet till betyget A-. Det gör att våra investeringar i den lokala produktionen och distributionen framtidssäkras. Betyget står för stark finansiell utveckling.

Kraftringen räddar berguvar: I samarbete med Skånes Ornitologiska Förening värnar vi den rödlistade fågelarten berguv. Kraftringen har initierat ett projekt där elledningar som är i närheten av berguvarnas häckningsplatser undersöks. De elledningar som bedöms som farliga kommer att åtgärdas så att risken att uvarna kommer till skada minimeras.

Kraftringen erbjuder lokalproducerad el: I Örtoftaverket producerar vi sedan 2018 värme och el från enbart förnybara bränslen. Nu finns det ett elhandelsavtal som gör det möjligt för alla Kraftringens kunder att få ta del av den närproducerade elen.

GDECA: 11 november mottog vi och Lunds kommun ett globalt pris för vårt lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög i Lund.

Ny lösning vid fjärrvärmeunderhåll: När ett fjärrvärmenät ska servas behöver en begränsad del av nätet tömmas på̊ vatten. Tidigare har det varma vattnet transporterats iväg med spolbil men under 2021 testkörde vi istället en mobil container för återbruk av vattnet, med mycket positivt resultat. En unik lösning som utvecklats av Kraftringens egna värmetekniker och som kommer spara vatten och minska transporter.

Art Shacks: I samarbete med Lunds kommun genomförde vi under våren och försommaren projektet Art Shacks, där fem nätstationer i Lund fick ett nytt utseende. De ofta nedklottrade fasaderna förvandlades till konstverk av elever från Lunds Konst/Designskola.

Forskningsstudie för produktion av bioolja: Ett exempel på̊ hur Kraftringen vill kunna erbjuda fler mervärden av restprodukter från skogen och returträ är kartläggning av möjligheter att utvinna bioolja i den befintliga kraftvärmeproduktionen. Biolja kan bidra till den gröna omställningen i transportsektor och industrin. Ett forskningsprojekt, delvis finansierat av Energimyndigheten, där Lunds Tekniska Högskola, Karlstads Universitet och Kraftringen ingick, presenterade under hösten 2021 sin slutrapport.

Lund visar vägen: I Lundaprojektet e-Flex, där Kraftirngen ingår, testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Grunden är ett nära samarbete mellan energibolag och fastighetsägare genom en digital plattform där energi styrs, köps och säljs.

- Utöver att uppnå̊ nettonollutsläpp i vår egen verksamhet vill vi fortsätta stödja andra samhällssektorer att göra samma resa som vi, exempelvis hjälper vi Nordic Sugar med att sänka utsläppen med omkring 17 000 ton CO2e per år, fortsätter Sezgin Kadir vd på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon