Internationellt pris till unik energilösning i Lund!

Med stor stolthet har Kraftringen och Lunds kommun i dag mottagit pris för vårt lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög i Lund. Den innovativa energilösningen, där värme från närliggande forskningsanläggningar återvinns, tilldelades pris i kategorin ”New scheme” under den virtuella prisceremonin Global District Energy Climate Awards.

Kraftringens vd och koncernchef Sezgin Kadir och kommunalråd Inga-Kerstin Eriksson (C) tog emot priset och ser flera fördelar med utmärkelsen:

- I Brunnshög vill vi visa hur samarbete och hållbar stadsplanering blir verklighet redan i dag och det känns fantastiskt att vi nu får det här erkännandet för vårt arbete. Det kommer sätta ytterligare ljus på projektet och placera Lund på världskartan som ett föredöme i att skapa cirkulära energiflöden i stadsmiljö, berättar Sezgin Kadir, vd och koncernchef på Kraftringen.

- Vi planerar att Brunnshög ska bli en modern stadsdel för 40 000 boende och arbetande. Att vi redan innan stadsdelen är färdigbyggd vet att den kommer försörjas med återvunnen värme hjälper oss att stärka bilden av Lund som en stad för framtida generationer, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd för Lunds kommun.

Det prisade fjärrvärmenätet invigdes 2019 och tar tillvara på fossilfri värme som blir över från de energiintensiva processerna i forskningsanläggningarna MAX IV, och i framtiden ESS. Värmen kommer till nytta för både Brunnshög och Lund i stort. Fjärrvärmenätet är specialiserat på återvinning av värme av något lägre temperaturer och är världens största i sitt slag.

Arbetet med fjärrvärmenätet, som delvis ingår i det EU-finansierade projektet Cool DH, har resulterat i flera nya tekniska innovationer. Bland annat en ny typ av fjärrvärmerör med unik isolering, flexibilitet och storlek som innebär lägre värmeförluster och en förenklad förläggning av rören. Utöver tekniska innovationer har även flera nya typer av användningsområden identifierats. Utöver uppvärmning av byggnader kan till exempel markytor komma att kunna hållas isfria för fotgängare och cyklister - vilket kan underlätta underhåll samt valet av dessa färdmedel.

Genom att återvinna värme av även lägre temperaturer, identifiera användningsområden och använda resurseffektivare tekniska lösningar går så lite energi som möjligt till spillo och på så sätt kan vi bidra till att minimera samhällets klimatpåverkan.

För mer information:

Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd, Lunds kommun, inga-kerstin.eriksson@lund.se, 070-578 05 25

Sezgin Kadir, vd, Kraftringen, sezgin.kadir@kraftringen.se, 070-325 08 15

Med stor stolthet har Kraftringen och Lunds kommun i dag mottagit pris för vårt lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög i Lund. Den innovativa energilösningen, där värme från närliggande forskningsanläggningar återvinns, tilldelades pris i kategorin ”New scheme” under den virtuella prisceremonin Global District Energy Climate Awards.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon