Kraftringen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv lyfter behovet av ett stabilt och långsiktigt energisystem

Idag besökte Svenskt Näringsliv och Svensk Handel Kraftringen för att bland annat diskutera åtgärder för att möta den rådande effekt- och kapacitetsutmaningen i södra Sverige och hur de olika aktörerna kan bidra till att skapa goda förutsättningar för näringslivet i Skåne.

- Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Handel vill vi lyfta behovet av ett robust och stabilt energisystem som ser till helheten. Här spelar Kraftringen som ett regionalt energibolag en nyckelroll, vi planerar att investera ca 8 mdr fram till 2030 inom både kraftvärme och elnät. För att vi ska kunna fullfölja våra investeringar behöver vi förutsägbarhet och långsiktighet, säger Sezgin Kadir vd Kraftringen.

- Energifrågorna spelar en avgörande roll för näringslivet. En långsiktigt leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning är en nödvändig förutsättning för både klimatomställning och samhällsutveckling, säger Jan-Olof Jacke vd Svenskt Näringsliv.

- Elsystemet måste fortsätta utgöra en konkurrensfördel för det svenska näringslivet. Vi behöver ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna, avslutar Karin Johansson vd Svensk Handel.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Handel vill vi lyfta behovet av ett robust och stabilt energisystem som ser till helheten. Här spelar Kraftringen som ett regionalt energibolag en nyckelroll, vi planerar att investera ca 8 mdr fram till 2030 inom både kraftvärme och elnät.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon