De förbereder elnätet inför höststormarna

När höststormarna står inför dörren rustar Kraftringen för köldknäppar, nedblåsta ledningar och snöoväder. Vädersäkringsarbetet pågår året om, men inför vintersäsongen krävs extra resurser för att säkra att elen når fram.

– Från hösten och en bra bit in på våren har vädrets makter större påverkan. Vårt mål är att ge våra kunder avbrottsfri leverans året om, säger Johan Persson som är drift- och underhållschef på Kraftringen.

Varje höst, innan höst och vinterstomrana slår till, genomför Kraftringen ett omfattande besiktningsarbete. Luftledningarna inspekteras med helikopter för att se till att eventuella risker som fallande träd undanröjs. I vissa fall blir det aktuellt att isolera eller gräva ner ledningarna, förklarar Johan Persson.

– Vi gör en sista check och ser till att allt fungerar när hösten kommer. Eventuella anmärkningar åtgärdar vi så fort vi kan. Det kan handla om att röja ledningsgator, såga ner träd eller hantera begynnande felkällor, säger han.

För att klara de mer akuta väderhändelserna, som när SMHI utfärdar stormvarning, krävs att hela organisationen samarbetar. I oktober arrangeras därför en koncernövergripande storstörningsövning med personal från flera av Kraftringens verksamheter, från kommunikatörer och IT-tekniker till driftingenjörer och fältpersonal.

– Under en dag samlas personalen som ingår i storstörningsorganisationen och övar på olika scenarier, upprättar kontakter och ser till att alla är på tå och beredda när det väl gäller. Det är viktigt att alla har tydliga roller och har övat sig igenom en handlingsplan i fall det skulle hända på riktigt, säger Johan Persson.

Prognoser från SMHI följs noga under vinterhalvåret, förklarar Johan Persson.

– Vi bevakar fortlöpande väderprognoser, och utifrån dessa gör vi en bedömning om vilket stabsläge och insatser vi behöver sätta in. Kommer det in en klass 2-varning, till exempel, då har vi ett möte för att diskutera beredskapsläget och hur vi ska bemanna för att kunna möta de fel som skulle kunna inträffa. Vi ser till att ha en storstörningsorganisation på plats innan stormen kommer, säger han.

Ibland bedarrar stormen innan den hinner orsaka någon större skada.

– Men det är bättre att aktivera organisationen än att stå oförberedd. Vi är väldigt måna om att våra kunder ska få en avbrottsfri elleverans under hela året, säger Johan Persson.

– Från hösten och en bra bit in på våren har vädrets makter större påverkan. Vårt mål är att ge våra kunder avbrottsfri leverans året om, säger Johan Persson som är drift- och underhållschef på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon