Här lagras solens energi i marken

Utbyggnaden av Stångby utanför Lund blev startskottet till en ny typ av energilösning för de boende i området. I samhället strax norr om Lund bygger Kraftringen en energihubb som kombinerar berg- och solvärme förberedd för anslutning till innovativ vätgasteknik. 

− Den enskilt stora fördelen är miljövinsten, säger Jon Svärd som är projektledare för energitjänster på Kraftringen.

Drygt 2 000 människor bor i det gamla stationssamhället Stångby. Men orten växer – och i takt med befolkningsökningen ökar också behovet av värme, laddstolpar och hushållsel. Men järnvägsspåret som går rakt genom Stångby gör det knepigt att dra fjärrvärmeledningar från det närliggande Örtoftaverket. För att komma runt problemet började man titta på mer lokala energikällor.

Svaret blev lokalproducerad geoenergi, det vill säga solenergi lagrad i marken. Berggrunden och grundvattnet håller nästan samma temperatur året om. Det gör att det går att använda marken som energikälla när temperaturen i luften växlar under året. Just i Stångby är förutsättningarna för bergenergi optimala, förklarar Jon Svärd.

− En av utmaningarna med geoenergi är att man måsta anpassa sig till de geologiska förutsättningarna. I Lunds kommun är dessa väldigt skiftande och på några ställen skulle bergvärme innebära orimligt stora kostnader eller vara förknippat med stora risker i utförandet. I Stångby finns däremot väldigt goda förutsättningar, säger han.

Ta vara på värmeförlusten

Just nu byggs en energihubb där bergvärme kombineras med solenergi och spillvärme från vätgasframställning. Den lokalproducerade energin både kyler och värmer bostäder, och används för att ladda elbilar.

− Vätgasteknik är på stark frammarsch. När det blåser mycket producerar vindkraftverken mer energi än vad det finns behov av. Den energin kan göras om till vätgas som i sin tur kan användas till att exempelvis köra lastbilar. Processen leder till en stor värmeförlust och den spillvärmen vill vi ta vara på i Stångby, säger Jon Svärd.

Energihubben i Stångby kommer att stå klar i november, och i vinter kommer de första husen i nybyggnationen att värmas upp med lokalproducerad sol- och bergenergi. Förutom miljövinsten med förnybar el, innebär systemet också en stor flexibilitet.

− Naturligtvis är miljövinsten den stora fördelen. En annan vinst är att man kan bygga på energihubben i takt med att samhället växer, säger Jon Svärd.

Liknande projekt är på gång på andra platser i Skåne.

− I Veberöd har vi satt spaden i marken för en hubb i lite mindre skala. Vi för också dialog med en av Sveriges största byggentreprenörer om att applicera konceptet för andra typer av hubbar. Den här typen av energilösning kan leverera både värme och kyla, och just kyla är något vi ser att ökat behov av i takt med att vi får varmare somras, säger Jon Svärd.

− Den enskilt stora fördelen är miljövinsten, säger Jon Svärd som är projektledare för energitjänster på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon