Sänkt elnätsavgift för Kraftringens kunder

Kraftringen står inför rekordstora investeringar i elnätet de kommande fem åren. 1,2 miljarder investeras i näten för att framtidsäkra och rusta elnätet både i staden och på landsbygden. Kraftringen fortsätter sin strategi att hålla en stabil och långsiktig elnätsavgift och kommer även i år att sänka elnätsavgiften.

-Som kommunägt bolag är det viktigt att värdera samhällsnyttan ur ett långsiktigt energiperspektiv, men också värdera våra nätpriser utifrån en ekonomiskt hållbar vardag för våra kunder, säger Åsa Svensson chef för Kraftringen Nät.

Kraftringen sänker elnätsavgifterna med i genomsnitt två procent för sina säkringskunder, vilket motsvarar totalt 10 miljoner kronor. För en normal villa innebär sänkningen ca 210 kronor per år. De nya priserna börjar gälla från 2021-07-01.

- För Kraftringen är det viktigt att behålla en långsiktig stabil prisbild som gör att våra kunder kan känna sig trygga, trots behovet med stora investeringar i elnäten kommande åren för att möta framtida energibehov i en expansiv region, avslutar Åsa Svensson.

Fakta om investeringarna

  • Åren 2021-2025 investerar Kraftringen 1,2 miljard i elnätet, varav 300 mnkr pågår. 
  • Kraftringen byter ut 101 000 elmätare mot nya smarta som underlättar för kunderna att följa och styra sin elförbrukning, vilket kostar uppemot en kvarts miljard kronor. 
  • Kraftringen gör en kraftsamling och byter ut gamla nätstationer och kabelskåp, vilket kostar 185 mnkr. Denna satsning kommer att bidra positivt både till driftsäkerhet och personsäkerhet i våra elnät. 
  • Kraftringen fortsätter att gräva ned oisolerad luftledning, vilket kostar cirka 80 mnkr. 
  • Kraftringen bygger eller reinvesterar i åtta mottagningsstationer för att säkra elförsörjningen till växande orter, t ex i Lund, Hörby och Höör. Detta kostar cirka 170 mnkr. I somras invigdes mottagningsstationen i Lomma. 
  • Kraftringen gör även en betydande satsning på styr- & kontrollutrustning, vilket kostar 65 mnkr. Denna satsning görs för att få ner avbrottstiderna i våra stadsnät. 
  • Under perioden görs en stor satsning i Lund på 225 mnkr för att möta det växande behovet. Investeringarna innebär bl.a. en utbyggnad av vår mottagningsstation i Brunnshög samt byggnation av en ny mottagningsstation vid Gunnesbo. Utöver detta ska nytt elnät byggas för de nya stadsdelarna Brunnshög och Västerport.  
  • Utöver reinvesteringar på cirka 200 mnkr per år behöver vi nyinvestera för 40 mnkr årligen för att kunna ansluta nya kunder.
- För Kraftringen är det viktigt att behålla en långsiktig stabil prisbild som gör att våra kunder kan känna sig trygga, trots behovet med stora investeringar i elnäten kommande åren för att möta framtida energibehov i en expansiv region, avslutar Åsa Svensson.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon