Håll koll på vad du tankar elbilen med

Varifrån kommer egentligen bensinen eller etanolen du tankar? Vilket klimatavtryck gör den? I dag är det ganska svårt att veta vad som faktiskt hamnar i tanken, men snart måste alla pumpar och laddstationer märkas med klimatdekaler – ungefär som vitvaror. Redan förra sommaren märkte Kraftringen sina ladd- och tankstationer och vill även nu föregå lagkravet.

– Vi vill så tidigt som möjligt göra det enklare för våra kunder att jämföra olika drivmedel ur miljöperspektiv, säger Alma Hess som är verksamhetsutvecklare på Kraftringen.

Hamburgarens klimatavtryck eller varifrån grönsakerna i butiken kommer ifrån är i dag lätt att hålla koll på. Men när det gäller miljöpåverkan från våra drivmedel är det klurigare. Därför blir det numera lag på att den som tankar sin bil ska kunna se vid pumpen vilka råvaror som ingår i bränslet och vilken klimateffekt det faktiskt har.

Bakgrunden till den nya märkningen grundar sig bland annat i Sveriges målsättning att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. För att nå dit måste andelen förnybara fordonsbränslen öka markant, och som ett led i det arbetet har regeringen och riksdagen beslutat att alla tankställen ska märkas med klimatdeklarationer.

Dekalerna visar bland annat hur stor andel förnybart bränsle som finns i drivmedlet, förklarar Alma Hess på Kraftringen som redan har börjat ursprungsmärka drivmedel som säljs vid laddningsstationer och biogastankställen runt om i Skåne.

– Vi har valt att gå ett steg längre och säljer endast förnybar el och biogas vid våra tankställen. Något annat är inte hållbart. Men dekalen visar dessutom klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det vill säga man tar med alla växthusgaser från utvinning till användning för att kunna jämföra olika drivmedel som bensin, gas och el, säger hon.
För att göra det enkelt för konsumenterna har dekalerna en färgskala från grönt till rött.
– Emissionsfaktor är en komplex siffra som kanske inte säger så mycket i sig, men när man ser det i diagram är det lättare att bilda sig en uppfattning och jämföra olika värden. När det gäller laddstolpar har man tagit beslut på nationell nivå att märka alla stationer med samma emissionsfaktor. I denna nationella emissionsfaktor för elen ingår även en viss mängd fossilt bränsle. Eftersom Kraftringen endast säljer förnybar el i laddstolparna så är vår emissionsfaktor ofta lägre än den som faktiskt visas, säger Alma Hess.
– Vi har valt att gå ett steg längre och säljer endast förnybar el och biogas vid våra tankställen. Något annat är inte hållbart. Men dekalen visar dessutom klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, det vill säga man tar med alla växthusgaser från utvinning till användning för att kunna jämföra olika drivmedel som bensin, gas och el, säger hon.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon