Kraftringens bokslutskommuniké 2020

Sammanfattning av perioden 1 januari-31 december 2020

 • Årets nettoomsättning uppgick till 3 072 mnkr (3 367), en minskning med 295 mnkr eller 8,8 % jämfört med föregående år. Omsättningen påverkades främst av mildare väder och låga elpriser vilket gett minskade energileveranser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 461 mnkr (473), och resultatet efter finansiella poster till 405 mnkr (426). Jämfört med föregående år minskade resultatet till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 366 mnkr (451).
 • Det operativa kassaflödet, dvs kassaflöde före finansieringsverksamheten, uppgick till 335 mnkr (270). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -421 mnkr (-252). Kassaflödet påverkades huvudsakligen av amortering av skuld.
 • Nettoskulden (räntebärande skulder reducerat med räntebärande tillgångar) minskade under året med 9 % till 2 019 mnkr (2 219).

Kraftringens kreditbetyg från Standard & Poor’s är BBB+(stable outlook)/A-2.

Väsentliga händelser under året

 • Energiåret 2020 går till historien som det varmaste på många
  år. Detta har minskat Kraftringens energileveranser jämfört
  med ett normalår.
 • Under covid-19-pandemin har Kraftringen haft en generös inställning
  med betalningsanstånd och har engagerat sig i flera
  aktiviteter som Mat för hjältar och Digital stadsvandring.
 • Elnätsinvesteringar görs för att rusta elnätet för framtiden och
  ge våra kunder en trygg och stabil leverans. En ny mottagningsstation
  med 50 % högre kapacitet invigdes i Lomma i början
  av sommaren.
 • Kraftringens och Lunds kommuns satsning på ett biogasnät i
  Lunds stadskärna invigdes under september. Ledningsburen
  fossilfri biogas kan nu ersätta fossileldade gasolvärmare på
  Mårtenstorgets uteserveringar.
 • Pilotfasen av vårt stora mätarbytesprojekt drog igång under
  slutet på året med byte av ca 500 mätare. Samtliga 110 000
  mätare vi hanterar ska vara utbytta senast 2023.


På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon