Under 2020 minskade vi tillsammans utsläppen av CO2 med 244 ton

Årligen samlar Kraftringen in statistik över användningen av Kraftringens laddpunkter. Nu är statistiken för 2020 klar. Under 2020 nästan fördubblades mängden laddad energi jämfört med 2019!

Statistiken gäller samtliga stolpar som Kraftringen ansvarar för driften för, såväl publika som icke-publika laddpunkter. Totalt laddades elbilar med nästan 184 000 kWh under året. Det motsvarar drygt 99 000 mil (25 varv runt jorden). Viktigast av allt innebär det 136 ton C02 som aldrig släpptes ut i atmosfären.

Nyckeltal elbilsladdning
2019 2020
Energi som laddats under 2019 (kWh) 183 901 330 450
Motsvarar antal mil 99 406 178 622
Motsvarar antal varv runt jorden 25 45
Motsvarar antal liter diesel 50 697 91 097
Motsvarar CO2-ekvivalenter (ton) 138 249
Insparade CO2-ekvivalenter (ton) 136 244
Bakgrundsinformation och antaganden
Antagen medelbränsleförbrukning laddbar bil 1,85 kWh/mil
Antagen medelbränsleförbrukning dieselbil 0,51 liter/mil
Antagen utsläppsfaktor WTW för diesel 2,73 kg CO2-ekv/liter
Antagen utsläppsfaktor WTW för el 0,013 kg CO2-ekv/kWh
Omkrets jorden 4 008 mil

Källor:

Electric Vehicle Database, Naturvårdsverket, Miljöfordon.se

Årligen samlar Kraftringen in statistik över hur Kraftringens laddpunkter används. Nu är statistiken för 2020 klar. Under 2020 nästan fördubblades mängden laddad energi jämfört med 2019!
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon