Kraftringens elmätare byts ut med ny, smart teknik

Snart byts samtliga elmätare i Lund och Lomma mot ny, smart teknik. De kommande åren kommer fler än 110 000 el-, gas- och fjärrvärmemätare att ersättas med nya apparater som gör det lättare att hålla koll på elförbrukningen.

Senast den 1 januari 2025 måste samtliga elmätare i Sverige möta de nya funktionskraven.
I februari påbörjas arbetet med att installera de nya mätarna hos Kraftringens kunder i södra Sverige. De nya mätarna klarar timvis mätning och ger kunden större möjlighet att energieffektivisera sin elförbrukning, förklarar Diana Eriksson som är projektledare på Kraftringen.

– De befintliga mätarna har nått sin livslängd, både ekonomisk och tekniskt. Dessutom har man på nationell nivå beslutat att elmätare måste uppfylla vissa krav för att konsumenten lättare ska kunna följa sin elförbrukning, säger hon.

Senast den 1 januari 2025 måste samtliga elmätare i Sverige möta de nya funktionskraven. De nya mätarna kan avläsas på distans och är utrustade med ett kundgränssnitt som gör det möjligt för konsumenten ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund. Ett annat krav är att de nya mätarna ska kunna registrera elavbrott som varar längre än tre minuter, med tydlig information om när de börjar och slutar. Med de nya mätarna kan elanläggningar spänningssättas och frånkopplas på distans, vilket underlättar för elnätsföretagen att stänga av strömmen i samband med en flytt.
Närbild på spänningsprovare och elmätare
Under hösten har One Nordic installerat omkring 800 nya elmätare i Lomma.
Mätarbytet i Kraftringens nät utförs av konsultföretaget One Nordic och beräknas vara klart i augusti 2023.

– Vi har outsourcat arbetet till One Nordic som blir vår fältaktör och mätvärdesamlare. De kommer även att leverera mätvärden till oss, säger Diana Eriksson.
Under hösten har One Nordic installerat omkring 800 nya elmätare i Lomma. Resterande mätare byts ut under våren och två år framåt.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon