Kraftringen först med miljödeklaration för drivmedel

Nu tas första steget mot transparent konsumentinformation även vid tankstationer. Det sker när energibolaget Kraftringen som första bolag i Sverige, och troligen världen, inför miljödeklaration av sina drivmedel.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut att en miljödeklaration för drivmedel ska införas vid alla tankplatser i Sverige. Införandet har skjutits upp flera gånger, senast till 1 oktober 2021. Men nu kommer Kraftringen som första bolag att sätta upp märkningen på sina tankstationer för biogasfordon och laddstolpar för elbilar. Etiketterna syns med start 6 juli 2020.

Mikael Dennbo, hållbarhetsstrateg på Kraftringen:

– Vi har ingen tid att spilla, alla initiativ som bidrar till en mer hållbar utveckling måste på plats så fort som möjligt. För oss är det självklart att ge våra kunder möjligheten att göra hållbara val, det ska vara lätt att göra rätt.

Ska Sverige nå målet att minska transportsektorns växthusgasutsläpp med minst 70 % mellan 2010 och 2030 behövs ett skifte bort från fossila drivmedel till förmån för förnybara. Där spelar miljödeklarationer av drivmedlen en viktig roll i att synliggöra deras klimatpåverkan och ge kunderna större möjlighet att göra kloka miljöval.

– Vår förhoppning är att fler bolag följer oss i detta, och ger kunderna den information de behöver för att kunna göra hållbara val redan idag, fortsätter Mikael Dennbo.

Den ideella organisationen Gröna Bilister har under lång tid agerat för en hållbarhetsmärkning av drivmedel genom kampanjen Vi Vill Veta, som uppmärksammats internationellt. Marie Pellas är Gröna Bilisters ordförande:

– Hållbarhet kräver många gånger ett aktivt val. Om vi ska få fler att aktivt välja hållbara drivmedel måste vi ge konsumentmakten fritt spelrum. Och det bästa sättet att ge konsumenterna makt är att visa en miljödeklaration just där man tankar eller laddar sin bil. Det är glädjande att Kraftringen nu går i bräschen och visar att det går att upplysa sina kunder på eget initiativ.

Fakta:
I en undersökning om svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi (Novus 2020) framkommer att flest ser biogas och el som de mest hållbara drivmedlen. Drygt sex av tio ser biogas och el som en del av en hållbar utveckling.

För mer information, kontakta:
Oscar Svensson
Mail: oscar.svensson@kraftringen.se
Tfn: 010-122 7228

Om Kraftringen:
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Kraftringen förespråkar en effektiv användning av naturresurser genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Bolaget ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma, och har tre publika tankstationer för biogas och ett trettiotal laddplatser för elbilar.

Om Gröna Bilister:
Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, och en ideell förening som grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och WWF. Gröna Bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av biltrafiken som gör det möjligt för kommande generationer att ha glädje av bilen.

Nu tas första steget mot transparent konsumentinformation även vid tankstationer. Det sker när energibolaget Kraftringen som första bolag i Sverige, och troligen världen, nu inför hållbarhetsmärkning av sina drivmedel.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon