Lommas nya mottagningsstation invigd

På tisdagen invigde Kraftringen en ny mottagningsstation som ska förse Lommaborna med el — och mycket av det. Med ny, smart teknik har kapaciteten i Lomma höjts med 50 %, för att möta den snabbt ökande elektrifieringen i samhället.

- För oss som kommun är det viktigt att kunna räkna med stabil och fossilfri energi. Det är helt avgörande för att Lomma ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt, sa kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén under invigningen.

En mottagningsstation fördelar ut elen från regionnätet ut till det lokala nätet, och är en viktig nod i elförsörjningen. För att en kommun ska ha tillförlitlig elförsörjning måste stationen vara dimensionerad rätt, och ha tillräckligt med kapacitet för att skicka ut tillräckligt mycket ström vid alla tillfällen.

- Stationen är byggd med smart teknik, vilket gör att vi kommer kunna hitta och isolera strömavbrott betydligt snabbare än tidigare. Vi hade förra året en leveranssäkerhet på över 99,99 %, men siktar alltid på att bli ännu bättre för våra kunders skull, sa Kraftringens vd Sezgin Kadir.

Den nya stationen har byggts under två års tid, och Kraftringen har investerat cirka 50 miljoner kronor i projektet. Investeringen är en del av Kraftringens investeringsplan, som omfattar cirka 1,2 miljarder kronor under en femårsperiod.

Syftet med att bygga mottagningsstationen har varit att framtidssäkra elförsörjningen i Lomma kommun. Den gamla stationen hade levt ut dess tekniska livslängd, och kunde inte förse Lomma kommun med tillräckligt mycket el för att möta den elektrifieringstrend som pågår i samhället i stort. Det är en trend som syns inte minst i Lomma: under årets första fem månader var mer än var tredje nyregistrerat fordon i kommunen eldrivet. Samma period år 2018 utgjorde eldrivna fordon bara 14 % av alla nyregistrerade fordon.

- Alla våra kunder ska kunna lita på att de har en trygg och stabil tillgång till el. Med den omfattande elektrifiering samhället går igenom är det glädjande för oss på Kraftringen att veta att Lomma och Lommaborna nu kan fortsätta den imponerande omställning och hållbarhetsresa de befinner sig på, fortsatte Sezgin Kadir.

Invigningen modererades av Johan Wester, i en direktsändning från Lomma kommunhus. Kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén klippte bandet, Kraftringens vd Sezgin Kadir förklarade stationen invigd. Deltog gjorde också Adam Bahr (miljöstrateg, Lomma kommun),  Åsa Svensson, (vd, Kraftringen Nät) samt Per Löfberg (innovationsledare, Innovation Skåne).

Fakta

  • Mottagningsstationen innebär att kapaciteten i Lomma kommun höjts med 50 %, vilket enkelt uttryckt tillåter mer elanvändning och möjliggör en omställning till elektrifiering.
  • Mellan januari-maj 2020 registrerades 205 nya fordon i Lomma kommun, varav 71 fordon, 36 %, var el, elhybrid eller laddhybrid, enligt officiell statistik från Trafikanalys och SCB.
  • Den gamla mottagningsstationen byggdes på 1980-talet, och hade nått sin tekniska livslängd. Den nya stationen beräknas ha en livslängd på cirka 50 år.
På tisdagen invigde Kraftringen en ny mottagningsstation som ska förse Lommaborna med el — och mycket av det. Med ny, smart teknik har kapaciteten i Lomma höjts med 50 %, för att möta den snabbt ökande elektrifieringen i samhället.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon