Turbinen: Nytt klimatsmart datacenter

Tidigare i dag invigdes Kraftringens nya datacenter Turbinen. På Gunnesboverket, där datacentret ligger, fanns tidigare en gammal gasturbin som fasats ut från fjärrvärmeproduktionen till förmån för en helt fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion.

Liksom sin föregångare gasturbinen kommer datacentret att generera värme. Det innebär att efterhand som centret växer kan värmen återvinnas och användas i fjärrvärmenätet. Turbinen blir alltså både ett säkert och klimatsmart datacenter.

- Istället för att riva ner och bygga nytt nyttjar vi byggnaden där det tidigare har stått en stor gasturbin till att skapa ett nytt modernt datacenter, det är ett lysande exempel på hur dåtid möter framtid, säger Thomas Lindsjö chef för datakommunikation på Kraftringen.

- För oss är det viktigt att leva som vi lär. Därför ställer vi höga krav på Turbinen, vilket bland annat innebär att vi kommer kunna återanvända den värme som genereras när datacentrat är fullt utbyggt och hela Turbinen drivs av helt förnybar el, delvis lokalt genererad av solcellerna uppe på taket, säger Sezgin Kadir vd och koncernchef för Kraftringen.

Fakta:

  • Drivs helt av förnybar el och är förberedd för värmeåtervinning.
  • 36 skåp (första etappen), Max 170 skåp vid total utbyggnad
  • Gasturbinen sattes i drift 16 december 1991 och kördes sista gången mars 2015. Totalt har den haft 68 329 drifttimmar. Med hjälp av en avgaspanna kunde den vid full drift leverera 22 MW el och 47 MW fjärrvärme vilket motsvarade ca 10-12 000 villor.
  • Gasturbinen eldades med naturgas och vid den tiden innebar det en stor miljövinst, eftersom den ersatte främst oljepannor. Turbinen, med generator och växellåda har fått ett nytt liv i Aten (Grekland) på ett raffinaderi.  
- Istället för att riva ner och bygga nytt nyttjar vi byggnaden där det tidigare har stått en stor gasturbin till att skapa ett nytt modernt datacenter, det är ett lysande exempel på hur dåtid möter framtid, säger Thomas Lindsjö chef för datakommunikation på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon