Unikt projekt testar möjligheterna att utvinna bioolja på Örtoftaverket

Kraftringen ska, tillsammans med Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Karlstads universitet, utvärdera möjligheterna att utvinna bioolja i befintlig kraftvärmeproduktion. Energimyndigheten finansierar tillsammans med Kraftringen projektet, som kommer att kopplas till biokraftvärmeverket i Örtofta.

Projektet ska svara på frågor kring om energibolag kan bli självförsörjande på bioolja och därmed ersätta fossil olja eller importerad bioolja i kraftvärmeverk eller till och med bli leverantör av biooljor till andra branscher, t ex som råvara till biodrivmedel. Forskningsprojektet är unikt i sitt slag och förhoppningen är att de ökade kunskaperna ska ligga till grund för en snabbare omställning till en fossilfri energibransch.

- Vi är glada att Energimyndigheten ställer sig bakom detta viktiga projekt som ligger helt i linje med Kraftringens strävan att leda omställningen till ett hållbart samhälle. Vår kraftvärmeproduktion är redan i dag fossilbränslefri men det betyder inte att vi tillsammans kan se till att hitta nya innovativa sätt att minska vår och samhällets miljöpåverkan ytterligare, säger Stefan Hansson, teknikchef på Kraftringen.

- I detta nya samarbete ska vi värdera hållbarheten i ett möjligt framtida system. Möjligheten att använda inhemskt trädbränsle samt redan befintliga anläggningar på ett effektivare sätt är riktigt spännande. Det skapar goda förutsättningar för produktion av bioolja med låg miljöpåverkan, säger Lovisa Björnsson, projektledare och professor Miljö- och Energisystem, på LTH.

Fakta:

  • Projektet pågår mellan 2018-11-01 – 2020-10-31

Projektet har en budget på 4 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 2,9 miljoner.

- Vi är glada att Energimyndigheten ställer sig bakom detta viktiga projekt som ligger helt i linje med Kraftringens strävan att leda omställningen till ett hållbart samhälle. Vår kraftvärmeproduktion är redan i dag fossilbränslefri men det betyder inte att vi tillsammans kan se till att hitta nya innovativa sätt att minska vår miljöpåverkan ytterligare, säger Stefan Hansson, på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon