Kraftringens finansiella rapport för januari-september visar positiv utveckling

Kraftringens delårsrapport som sträcker sig från januari till september 2017 fortsätter att visa goda ekonomiska resultat. Positiva försäljningsvolymer ger en ökning av rörelseresultatet till 293 mkr (152). Resultatet efter finansiella poster ökar till 253 mkr (152). Årets resultat efter finansiella poster bedöms, givet normala energileveranser resten av året, hamna runt 330 mnkr.

- En god ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vårt målmedvetna arbete med att bland annat vädersäkra våra elnät, samt fortsätta Kraftringens resa mot en helt fossilbränslefri värmeproduktion, säger Sylvia Michel vd för Kraftringen.

Under årets tredje kvartal har Kraftringens tävling för högstadieelever Spänningssökarna startat som är inne på sitt sjätte år. Varje års bidrag har på ett tydligt sätt speglat hur ungdomar plockar upp trender i samhället och utnyttjar dem för att spara energi.

Under kvartalet har Kraftringen även demonstrerat sitt ljusprojekt kallat för Brighter Brunnshög. Kraftringen har under två år varit en del av EU:s lnterregprojekt Lightning Metropolis; som samlar universitet, företag och kommuner i Öresundsregionen med ambitionen att skapa ett levande laboratorium för ljus.

- Vi arbetar med belysning på ett mer innovativt och kreativt sätt än vad vi traditionellt sett har gjort och genom att tidigt tillföra belysningslösningar som höjer attraktionen utöver det vanliga i den nya stadsdelen Brunnshög, säger Sylvia Michel vd för Kraftringen.

Kraftringens goda finansiella förmåga ger positiva kassaflöden vilket skapar fortsatt utrymme för att amortera tidigare års skuldsättning samt finansiera kommande års investeringsbehov. Under andra kvartalet lämnade Kraftringen, baserat på 2016 års resultat, en rekordstor utdelning till ägarkommunerna - totalt 101 mnkr. Standard & Poor's har uppgraderat Kraftringens rating (BBB+/A-2) från "Stable" till "Positive" Outlook.

- Det är ett glädjande och viktigt beslut, som bekräftar att vårt arbete och vår ambition att upprätthålla god finansiell förmåga och stabil resultat-utveckling ger effekt, avslutar Sylvia Michel vd för Kraftringen.

Delårsrapporten för januari – september bifogas i sin helhet.

- En god ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vårt målmedvetna arbete med att bland annat vädersäkra våra elnät, samt fortsätta Kraftringens resa mot en helt fossilbränslefri värmeproduktion, säger Sylvia Michel vd för Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon