Miljonstöd för lågtemperaturnät i Brunnshög

Nu står det klart att EU kommissionen delar ut 30 miljoner kronor till stöd för ett ledande svensk-danskt fjärrvärmeprojekt, Cool District Heating, ett samarbete mellan bland andra Kraftringen, Lunds Universitet och Høje Tåstrup Fjernvarme. Projektet ska under tre års tid visa, utvärdera och sprida tekniska lösningar som behövs för att utnyttja överskottsvärme för uppvärmning av energieffektiva byggnader via fjärrvärme och visa hur fjärrvärmesystem kan vara mer resurs- och energieffektiva.

För Kraftringens del innebär detta ett extra stöd för att anlägga ett stort lågtemperaturnät för fjärrvärme, som redan står i startgroparna och kommer att börja byggas inom kort. Lågtemperaturnätet kommer vara en ny energilösning i Brunnshög; ett nytt fjärrvärmesystem som kan utnyttja låga temperaturer på upp till 35-65 grader. Lågtemperaturnätet möjliggör att överskottsvärmen från forskningsanläggningarna, matbutiker och andra verksamheter, kan återanvändas och värma upp Brunnshög. Vanligtvis brukar inte överskottsvärmen användas, utan kyls istället ner.

- Det är glädjande att EU kommissionen ser potentialen med vårt nya lågtemperaturnät i Brunnshög. Förhoppningsvis kan projektet leda fram till nya och spännande värmelösningar och visa hur vi kan använda överskottsvärmen till andra användningsområden, både i den nya stadsdelen men även i resten av vår verksamhet, säger Helena Tillborg chef för Affärs- och Verksamhetsutveckling på Kraftringen.

Forskningsanläggningarna på Brunnshög kommer sammantaget att generera mängder av överskottsvärme och redan idag tar Kraftringen emot överskottsvärmen från MAX IV. Att ta tillvara på överskottsvärmen från en stor forskningsanläggning är smart och energieffektivt.

- Med modern teknik kan vi ta tillvara och återanvända den energi som forskningsanläggningen MAX IV använder för att utföra avancerad synkrotronljusbaserad forskning, så att forskningen värmer staden, säger Helena Tillborg chef för Affärs- och Verksamhetsutveckling på Kraftringen.

Projektet Cool District Heating kommer ett konsortium bestående svenska och danska organisationer inom näringsliv, kommun och universitet, under tre års tid visa, utvärdera och sprida tekniska lösningar som behövs för att utnyttja överskottsvärme för uppvärmning av energieffektiva byggnader via fjärrvärme.

Fakta

 • Projektet startar i mitten av november
 • Samarbetspartners:
 • COWI A/S och COWI AB
 • Lunds Kommun
 • Lunds Universitet
 • LKF
 • Høje Taastrup Fjernvarme amba
 • Høje Taastrup Kommune
 • Logstor A/S
 • Alfa Laval Coorporate AB
 • Euro Heat & Power
 • Lågtemperaturnätet kommer vara 4,4 km långt.

 • Framlednings-/returledningstemperatur för lågtemperaturnätet är 65/35⁰C

 • Temperaturen på vanligt fjärrvärmevatten är ca. 90 grader

 • När all värme kan användas utan att överskottsvärmen kyls ner och försvinner så används resurserna effektivare och därmed behövs det inte lika mycket resurser som idag för att leverera värme.

 • Eftersom värmen har lägre temperatur än traditionell fjärrvärme så går det att använda sig av andra material i ledningarna. I detta fall så kan ledningarna byggas med plastmaterial, det blir mer enklare att lägga ner i marken.

 • För tillfället tillförs överskottsvärmen från MAX IV till Lunds fjärrvärmenät och värmen motsvarar uppvärmningen av 1500 hushåll.

 • År 2023-2025 när de båda anläggningar är i full drift beräknas spillvärmen storleksmässigt kunna värma hela Eslöv.
- Det är glädjande att EU kommissionen ser potentialen med vårt nya lågtemperaturnät i Brunnshög. Förhoppningsvis kan projektet leda fram till nya och spännande värmelösningar och visa hur vi kan använda överskottsvärmen till andra användningsområden både i den nya stadsdelen men även i resten av vår verksamhet, säger Helena Tillborg chef för Affärs- och Verksamhetsutveckling på Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon