Kraftringen lanserar version 2 av Parlör för nyanlända energiexperter

Kraftringens svensk-engelsk-arabiska parlör för nyanlända energiexperter har rönt mycket uppmärksamhet för att underlätta nyanländas integration på arbetsmarknaden. Idag lanserar Kraftringen version 2 av sin energiparlör samt ytterligare en version på engelska med energiorden på engelsk-svensk-arabiska.

Energibranschen står inför ett omfattande behov av att rekrytera experter med branscherfarenheter av olika slag. För att underlätta introduktionen av nyanlända energiexperter med bakgrund i Mellanöstern tog Kraftringen fram en svensk-engelsk-arabiska parlör som nu även kompletterats med en engelsk version med ord som vi använder i energibranschen.

Intresset för Kraftringens parlör för nyanlända energiexperter har varit stort och den första upplagan tog snabbt slut, med den engelska versionen hoppas vi att nå ut bredare så att fler personer och företag ska kunna nyttja parlören. Skanska Sverige har inspirerats av Kraftringens parlör och har producerat en liknande ordlista med de termer man behöver behärska för att arbeta i byggbranschen. Skanska Sverige läste om Kraftringens parlör och kontaktade oss för att få tips och råd på vägen.

– Sedan i april finns våra energiord även publicerade i Sveriges nationella termbank, Rikstermbanken, en kvalitetsstämpel som vi är stolta över, säger Kraftringens hållbarhetsstrateg Katarina Skalare.

– Rikstermbanken växer med termer på andra stora språk i Sverige förutom svenska. Senast i raden av tillförda källor är Kraftringens parlör med termer inom energiområdet på svenska, engelska och arabiska – ett av flera viktiga initiativ från den privata sektorn för att förbättra och snabba på den språkliga integrationen, säger Henrik Nilsson, innehållsansvarig för Rikstermbanken.

Parlören är framtagen av Basel Taleb, energiingenjör från Hama-provisen i Syrien , i samarbete med Kraftringens hållbarhetsstrateg Katarina Skalare. Under sin praktik hos oss på Kraftringen fann Basel att branschens specialvokabulär, trots hans goda svenskkunskaper och tidigare arbetslivserfarenhet, var utmanande. Kraftringen gav därför Basel i uppdrag att hjälpa oss med en svensk-engelsk-arabisk parlör, med några av de viktigaste ord och begrepp man behöver behärska för att jobba i den svenska energibranschen. Basel arbetar idag på Kraftringen.

– Jag hoppas att den här parlören ska vara till hjälp för de som talar arabiska, håller på att lära sig svenska och är på väg in på den svenska arbetsmarknaden, säger Basel Taleb.

– Det är vår förhoppning att kollegor i energibranschen, eller andra aktörer, vill fortsätta att utveckla parlören med fler ord och begrepp, eller ytterligare språk, säger Kraftringens hållbarhetsstrateg Katarina Skalare som är initiativtagare till parlören.

– Jag hoppas att den här parlören ska vara till hjälp för de som talar arabiska, håller på att lära sig svenska och är på väg in på den svenska arbetsmarknaden, säger Basel Taleb.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon