Kraftringens rapport kvartal 1 visar positiv utveckling

Kraftringens rapport för perioden januari – mars 2017 visar att resultatutveckling är stabil och ger positiva kassaflöden vilket skapar fortsatt utrymme för att amortera tidigare års skuldsättning samt finansiera kommande års investeringsbehov. Årets resultat bedöms, givet normala energileveranser resten av året, nå ett resultat runt 317 mnkr.

- Vi arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta. Som ett kommunägt företag har vi ett stort ansvar för att löpande utveckla och leverera produkter och tjänster som bidrar till en hållbar regional tillväxt. För att det ska vara möjligt krävs det god lönsamhet och finansiell stabilitet, på så sätt skapas utrymme för nödvändiga investeringar nu och i framtiden, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Delårsrapporten för första kvartalet visar positiva försäljningsvolymer som ger en ökning av rörelseresultatet till 206 mnkr (191). Resultatet efter finansiella poster ökar till 195 mnkr (141). Nettoomsättningen ökade med 58 mnkr (7%) till 874 mnkr (816). Elpriserna har varit relativt låga under perioden. Samtidigt är förbrukningen av el, gas och fjärrvärme lägre än ett normalt år till följd av det milda vädret.

Under mars månad blev det klart att Kraftringen kommer till hösten påbörja byggandet av världens största lågtemperaturnät för fjärrvärme på Brunnshög i Lund.

- Det finns en stor förväntan att stadsutvecklingen i Brunnshög ska vara nytänkande och världsledande i hållbart stadsbyggande. Det unika lågtemperaturnät vi nu beslutat bygga bidrar till att Lunds kommun kan leva upp till dessa förväntningar i den nya stadsdelen. Det är en del i vårt omfattande arbete med hållbar stadsutveckling i Brunnshög, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Stora investeringar pågår för vädersäkring av elnäten samt fossilfri produktion. För att uppnå Kraftringens mål om hög leveranssäkerhet och nöjda kunder oavsett var man bor kommer Kraftringen att fördubbla investeringstakten i elnäten jämfört med tidigare med målet att ha vädersäkrat elnäten år 2020. Kraftringen kommer också förbereda den befintliga infrastrukturen för att bättre kunna ta tillvara förnybar och intermittent elproduktion

Ett mycket viktigt beslut, som bekräftar Kraftringens arbete och ambition med att upprätthålla god finansiell förmåga och stabil resultatutveckling är att Standard & Poor´s har uppgraderat Kraftringens rating (BBB+/A-2) från ”Stable” till ”Positive” Outlook.

Delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars bifogas. 

​Kraftringens rapport för perioden januari – mars 2017 visar att resultatutveckling är stabil och ger positiva kassaflöden vilket skapar fortsatt utrymme för att amortera tidigare års skuldsättning samt finansiera kommande års investeringsbehov. Årets resultat bedöms, givet normala energileveranser resten av året, nå ett resultat runt 317 mnkr.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon