Kraftringen bygger fjärrvärmeledning till Dalby

Kraftringen arbetar ständigt för att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vi har kommit en bra bit på vägen och redan nu sker till exempel över 92 % av vår fjärrvärmeproduktion helt fossilbränslefritt. Som ett led i det fortsatta arbetet kommer vi under 2017 att dra en fjärrvärmeledning från Lund till Dalby.

- Att ansluta våra kunder i Dalby till det stora fjärrvärmenätet i Lund innebär att vi nu kan leverera värme och varmvatten med högklassiga miljövärden. Det är ett steg på vägen till att vara helt fossilbränslefria år 2020, säger Fredrik Fackler produktionschef på Kraftringen

Ledningen kommer att ansluta det befintliga fjärrvärmenätet i Dalby till det i Lund, men även byggas ut till att omfatta samtliga av Lundafastigheters och LKF:s fastigheter i Dalby.

- Nu tar vi nästa steg i vårt utbyggnad och kopplar ihop Dalby med resten av vårt 105 mil långa fjärrvärmenät som förser våra kunder med en trygg och miljövänlig värme, avslutar Fredrik Fackler.

Byggstart för ledningen kommer att ske under vecka 15 och beräknas vara klart under slutet av 2017.

Fakta:

Med anledning av anslutningen av fjärrvärmenätet kommer ett schaktningsarbete att pågå i centrala Dalby under året. Kraftringen kommer göra det yttersta för att minimera de störningsmoment som kan uppstå i trafiken under arbetets gång,

Arbetet detaljplaneras just nu och kommer delas upp i etapper. Information kommer finnas på Kraftringens webbplats, där man även kan lämna sin e-postadress för att vara med på en utskickslista med regelbundna uppdateringar om projektet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon