Kraftringen upprätthåller hög investeringsnivå

Kraftringens finansiella rapport för 2016 är klar. Rapporten visar på fortsatt hög investeringsnivå och stabil resultatutveckling. Kraftringen investerade totalt 406 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 25 miljoner kronor jämfört med 2015 och uppgick till 372 miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster ökar 2016 till 323 miljoner kronor med positiva kassaflöden och minskad skuldsättning som följd. En stor del av årets vinst går tillbaka till ägarkommunerna och gynnar kommuninvånarna i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Under 2016 har satsningar gjorts för att bland annat ta ytterligare steg mot målet att 2020 ha en fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion.

- För att kunna förverkliga Kraftringens vision energi för framtida generationer krävs fokus på ständig utveckling av miljömässig-, social och ekonomisk hållbarhet. Utvecklingen i samhället kräver att vi ger vårt bidrag till regional hållbar tillväxt, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Under 2016 har fjärrvärmens konkurrenskraft stärkts genom sänkt pris, bättre miljövärden och ökad leveranssäkerhet. Ett flertal fossilbränsle-baserade anläggningar har avvecklats.Solceller och laddinfrastruktur är två nya produktområden där genomförda aktiviteter har skapat stort intresse. Bland annat har Kraftringen under 2016 levererat ett stort solcellssystem till Lunds Kommuns Fastighets AB och installerat laddstolpar i både Lund och Eslövs kommuner.

- Med god lönsamhet och finansiell stabilitet, skapas utrymme för investeringar som gör att vi löpande kan utveckla och leverera produkter och tjänster som bidrar till en hållbar regional tillväxt, fortsätter Sylvia Michel, vd Kraftringen.

Efter ett flertal stormiga vintrar, som drabbade Kraftringens kunder hårt, har beslut tagits om att kraftigt öka investeringstakten och därmed minska risken för framtida leveransavbrott. Arbetet är uppstartat och kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Kraftringens nettoomsättning ökade med 196 miljoner kronor och uppgick till 2 683 miljoner kronor (2 487). Omsättningen påverkas positivt av ökad försäljning av entreprenadtjänster och kommunikationsfiber. Förbrukningen av el, gas och fjärrvärme har varit högre än ett normalår till följd av framförallt lägre temperaturer.

Rörelseresultatet ökade med 25 miljoner kronor jämfört med 2015 och uppgick till 372 miljoner kronor (347). Resultatutvecklingen påverkas positivt av lägre kostnader för energi på distributionssidan samt lägre riskkostnader inom elförsäljning. Stora investeringar i fjärrvärmeverksamheten ökar avskrivningarna men minskar också produktionskostnaderna. Kraftringen redovisar ett finansnetto som ökar jämfört med 2015. Resultat efter finansnetto stiger till 323 miljoner kronor (293).

Fakta:

- För att kunna förverkliga Kraftringens vision energi för framtida generationer krävs fokus på ständig utveckling av miljömässig-, social och ekonomisk hållbarhet. Utvecklingen i samhället kräver att vi ger vårt bidrag till regional hållbar tillväxt, säger Sylvia Michel, vd Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon