Kraftringen bygger världens största lågtemperaturnät i Lund

Under hösten 2017 kommer Kraftringen att påbörja byggandet av världens största lågtemperaturnät för fjärrvärme på Brunnshög i nordöstra delarna av Lund.

Lågtempererad restvärme finns i stora mängder och kommer från olika typer av fabriker och anläggningar. I de flesta fall utnyttjas den inte alls i dagsläget. Kraftringen vill istället återanvända den lågtempererade restvärmen från bland annat MAX IV-laboratoriet och låta stora delar av Brunnshög få sitt värmebehov tillgodosett av återvunnen restvärme.

-Med all rätta finns det en stor förväntan att stadsutvecklingen i Brunnshög ska var nytänkande och hållbar. Det unika lågtemperaturnät vi nu beslutat bygga bidrar till att Lunds kommun kan leva upp till dessa förväntningar i den nya stadsdelen. Det är en del i vårt omfattande arbete med hållbar stadsutveckling i Brunnshög, säger Sylvia Michel, VD och koncernchef för Kraftringen.

Restvärmen från MAX IV och andra anläggningar kommer även att kunna användas till sådant som vi inte använder energi till i dag. Exempelvis uppvärmda busshållplatser och markvärme istället för sand eller grus när det är halt ute.

-Genom att ta tillvara på restvärme som annars skulle gå förlorad så sparar vi på andra resurser och bidrar till att minska klimatpåverkan. Dessutom kan vi hjälpa Brunnshög att leva upp till sitt mål att vara världsledande i hållbart stadsbyggande, säger Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen.

Redan i dag har Kraftringen tillgång till restvärme från MAX IV som används som energikälla i Kraftringens befintliga fjärrvärmesystem i Lund. Kraftringens lågtemperaturnät kommer att kunna förse nybyggnationen i Brunnshög med värme redan från start vilket är planerat till 2019.

Fakta:

Fördelar för samhället:

Resursbesparing. Tar tillvara på resurser som annars går förlorat. Använder inte annat bränsle.

Ökad effektivitet i produktionen och därmed krävs det mindre resurser.

  • Enklare förläggning av nätet
  • Ökad prod.effektivitet
  • Lägre distr.förluster
  • Lägre kostnader för den enskilda kunden
  • - Med all rätta finns det en stor förväntan att stadsutvecklingen i Brunnshög ska var nytänkande och hållbar. Det unika lågtemperaturnät vi nu beslutat bygga bidrar till att Lunds kommun kan leva upp till dessa förväntningar i den nya stadsdelen. Det är en del i vårt omfattande arbete med hållbar stadsutveckling i Brunnshög, säger Sylvia Michel, VD och koncernchef för Kraftringen.
    På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
    chat-bubble-icon