Örtoftaverket levererar åter el och värme efter det årliga underhållet

Efter sommarens revision tar nu Kraftringen åter Örtoftaverket i drift. Då har kraftvärmeverket både en förbättrad effekt och ytterligare minskad miljöpåverkan.

Örtoftaverket, som togs i drift i mars 2014, är ett modernt kraftvärmeverk för hållbar produktion av el och värme. Tack vare teknik med rökgaskondensering har kraftvärmeverket en mycket hög verkningsgrad som innebär att den energi som finns i bränslet kommer till användning. Värmebehovet till motsvarande 25 000 villor i Kraftringens fjärrvärmenät i Lund, Eslöv och Lomma tillgodoses, samtidigt som elenergi motsvarande hela Eslövs förbrukning produceras.

- Kraftringen provar ständigt nya metoder för att förbättra och effektivisera produktionen av el och värme. Efter sommarens uppehåll har vi både ökat Örtoftaverkets effekt med 3 procent och uppgraderat rökgasreningen för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, berättar Fredrik Fackler, produktionschef på Kraftringen.

Kraftringen har också arbetat målmedvetet för att stabilisera fjärrvärmens prisutveckling. 2016 låg fjärrvärmepriset kvar på samma nivå som 2015 och tack vare kostnadseffektiviseringar kan Kraftringen inför 2017 sänka priset på standardprislistan med 2,5 procent. Ambitionen är sedan att inte göra någon prishöjning under de följande två åren.

- Kraftringen ser fjärrvärmesystemet som en viktig del i en hållbar utveckling och vi kommer att fortsätta utveckla resurseffektiva och smarta värme- och kylalösningar, säger Fredrik Fackler.

Framgångsrik bränsleväxling i storskaliga fjärrvärmesystem har varit avgörande för att Sverige kraftigt minskat utsläppen av svavel, kväve, koldioxid och stoft. Bygget av det moderna kraftvärmeverket i Örtofta har bidragit till Kraftringens omfattande reducering av produktionens koldioxidutsläpp och senast år 2020 kommer Kraftringens produktion av el och värme att vara helt fossilbränslefri.

Efter sommarens revision tar nu Kraftringen åter Örtoftaverket i drift. Då har kraftvärmeverket både en förbättrad effekt  och uppgraderat rökgasreningen, för att ytterligare minska vår miljöpåverkan. Tack vare en medveten och långsiktig kostnadseffektivisering kan vi inför 2017 sänka fjärrvärmepriset på standardprislistan med 2,5 procent.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon