Kraftringen bygger fibernät i Bjärred

Kraftringen kommer att bygga Öppet Stadsnät i Bjärred ‒ ett öppet och konkurrensneutralt fibernät. Cirka 1 100 kunder har hittills valt att ansluta sig och installationerna påbörjas nu under våren.

Kraftringen har genomfört en intresseförfrågan till drygt 2 400 kunder i Bjärreds tätort, om att ansluta sig till Kraftringens Öppet Stadsnät. Den har följts av ett riktat erbjudande och avtalstecknande. Nu står det klart att cirka 1 100 kunder har tecknat avtal om anslutning. Installationerna påbörjas nu under våren och beräknas vara avslutade under första kvartalet 2017. Kraftringens investering uppgår till drygt 50 miljoner kronor.

Byggnationen av fibernät i Bjärred följer efter det att Kraftringen byggde fibernät till 1 500 villor i Lomma under 2015. Det innebär att Lomma kommun nu tar ytterligare ett steg mot Region Skånes mål att 95 procent av Skånes hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/sekund senast år 2020. Enligt Post- och telestyrelsens senaste statistik, är det 68 procent av hushållen i Lomma kommun som har tillgång till en uppkoppling motsvarande 100 Mbit/sekund varav 48 procent har tillgång till fiber.

Kraftringens fibernät är ett Öppet Stadsnät vilket innebär att kunderna erbjuds maximal valfrihet i tjänsteutbudet. Öppet Stadsnät är en IT-infrastruktur som består av en fiberoptisk kabel där nätet är konkurrensneutralt. Det är Kraftringen som bygger och äger själva fibernätet. En kommunikationsoperatör tillhandahåller en portal, där kunden som anslutit sig till fibernätet, sedan väljer sin tjänsteleverantör för all vidare kontakt avseende bredbandstjänsterna.

- Hög tillgänglighet till bredband är en viktig del för den hållbara regionala utvecklingen, som Kraftringen är med och driver. Kraftringen ser därför utbyggnaden av fibernät som ett prioriterat område, säger Sylvia Michel, vd för Kraftringen.

Kraftringens vision är att skapa energi för framtida generationer. Med klimatsmarta transportlösningar, trygga elleveranser, hög fiberaccess, satsning på förnybar och närproducerad energi, samt utvecklingen av hållbara städer skapar Kraftringen livskvalitet i regionen.

Kraftringen kommer att bygga Öppet Stadsnät i Bjärred ‒ ett öppet och konkurrensneutralt fibernät. Cirka 1 100 kunder har hittills valt att ansluta sig och installationerna påbörjas nu under våren.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon