Kraftringen inför smart teknik för säkrare elleveranser

Genom att utrusta fördelningsstationer med ny, smart teknik vill Kraftringen förbättra leveranssäkerheten för sina 116 500 elnätskunder. Utrustningen möjliggör bland annat proaktiv felavhjälpning och snabbare identifiering av fel som inträffar.

- Utrustningen är så känslig att den kan registrera avvikelser innan det uppstår ett allvarligt fel. I mars kunde vi till exempel förhindra att 1 400 kunder i Hörby drabbades av strömavbrott tack vare att den nya tekniken hjälpte oss att hitta ett fel i en nätstation innan det hann orsaka en störning, berättar Mikael Olsson, distributionschef på Kraftringen.

- Vid ytterligare ett tillfälle hjälpte utrustningen oss att lokalisera en nedfallen trädgren som riskerat att göra 500 kunder utanför Hörby strömlösa i flera timmar. Istället kunde vi begränsa störningen för kunderna till en kort reparation på cirka 1 minut.

Tekniken gör det också möjligt att lättare lokalisera de fel som inträffar, vilket i sin tur leder till snabbare felavhjälpning.

Under 2016 kommer 38 procent av Kraftringens fördelningsstationer att vara utrustade med den nya tekniken. Det omfattar cirka 27 procent av Kraftringens kunder. Målet är att alla Kraftringens stationer och därmed 100 procent av kunderna ska omfattas av tekniken inom tre år.

Företaget bakom utrustningen är dLaboratory Sweden AB (Dlab) som Kraftringen har ett nära samarbete med. Det som gör Dlab-tekniken speciell är bland annat det detaljerade analysverktyg som automatiskt utvärderar stora mängder data från elnätet och gör den användbar.

Fakta om Dlab-tekniken:

  • Kraftringen har cirka 60 fördelningsstationer som successivt ska utrustas med den nya tekniken. En fördelningsstation är en station som via en transformator omvandlar högspänning till en lägre spänning för vidare distribution till hushåll och industrier
  • Dlab-tekniken innehåller detaljerade analysverktyg som automatiskt utvärderar stora mängder data från elnätet och gör den användbar
  • Tekniken registrerar även ytterst små avvikelser i elnätet vilket gör det möjligt att upptäcka fel innan de påverkar kunder.
  • Möjliggör snabbare felavhjälpning i ett kablat (nergrävt) elnät där visuell lokalisering av problem inte är möjlig
  • Underlättar småskalig produktion i elnätet tack vare att den bl.a. upptäcker dålig spänning som påverkar andra kunder negativt
  • Hjälper till att kontrollera spänningskvaliteten i elnätet
  • Möjliggör framtida utveckling mot ett smart elnät genom att på sikt kunna styra hela fördelningsstationer med hjälp av tekniken

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Gudmundson, pressansvarig
073-068 94 58, louise.gudmundson@kraftringen.se

Genom att utrusta fördelningsstationer med ny, smart teknik vill Kraftringen förbättra leveranssäkerheten för sina 116 500 elnätskunder. Utrustningen möjliggör bland annat proaktiv felavhjälpning och snabbare identifiering av fel som inträffar.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon