Kraftringen och Perspektiv Bredband i samarbete för fibernät i Dalby

För att tillgodose kundernas efterfrågan på bredband, ingår Kraftringen och Perspektiv Bredband (under namnändring till Svenska Stadsnät Perspektiv AB) ett samarbete. Överenskommelsen innebär att kunderna i Dalby får tillgång till fibernät med minst 100 mbit/s.

Kraftringen har genomfört en intresseförfrågan till kunder i Dalby om att ansluta sig till Kraftringens Öppna Stadsnät, vilken följts av ett riktat erbjudande och avtalstecknande. Det står idag klart att antalet kunder som valt att teckna avtal inom två områden i Dalby inte når upp till den nivå som behövs för att kunna fullfölja en anslutning. Därmed blir det inte aktuellt för Kraftringen att starta en byggnation av fibernät i dessa områden. Övriga områden i Dalby där Kraftringen sedan tidigare har fibernät berörs inte. Kraftringen har dock valt att inte kommunicera det negativa beskedet till berörda kunder, utan har istället arbetat för en positiv lösning.

Som ett resultat kan Kraftringen nu presentera en attraktiv lösning för de aktuella områdena, i samarbete med bolaget Perspektiv Bredband ‒ en annan aktör som sedan länge är verksam bland annat i Dalby. Det samarbete som bolagen nu ingår innebär att berörda kunder som tecknat avtal med Kraftringen, istället kommer att få ett erbjudande från Perspektiv Bredband. Kunderna kommer att erbjudas anslutning av bredband, telefoni och TV via fiber, vilket även prismässigt kommer matcha erbjudandet de tidigare fått från Kraftringen. På sikt kommer Perspektiv Bredband, liksom Kraftringen, att erbjuda ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät.

- Hög tillgänglighet till bredband är en viktig del för den hållbara regionala utvecklingen, som Kraftringen är med och driver. Vi verkar för målet i Region Skånes bredbandsstrategi att minst 95 % av Skånes hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s. Det är därför angeläget att vi kan hitta en för alla parter framgångsrik lösning, säger Sylvia Michel, vd för Kraftringen.

- Vi har båda kunden i fokus och förhindrar på detta sätt att det byggs parallella nät, säger Pia Thomsen, på Perspektiv Bredband.

Perspektiv Bredband har levererat fibertjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Lund och Malmö med omnejd i över 13 år.

Kraftringens vision är att skapa energi för framtida generationer. Med klimatsmarta transportlösningar, trygga elleveranser, hög fiberaccess, satsning på förnybar och närproducerad energi, samt utvecklingen av hållbara städer skapar Kraftringen livskvalitet i regionen.

För att tillgodose kundernas efterfrågan på bredband, ingår Kraftringen och Perspektiv Bredband (under namnändring till Svenska Stadsnät Perspektiv AB) ett samarbete. Överenskommelsen innebär att kunderna i Dalby får tillgång till fibernät med minst 100 mbit/s.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon