Delårsrapport för årets tredje period publicerad

I dag publiceras Kraftringens delårsrapport för perioden januari – september 2015.

Trots lägre energivolymer ökar koncernens resultat efter finansiella poster till 231 mnkr (198). Det positiva operativa kassaflödet på 201 mnkr (150) bidrar till att minska nettoskulden till 2 322 mnkr (2 426).

Stora nyinvesteringar pågår i fjärrvärmenätet, med bland annat pågående anslutningar det gemensamma fjärrvärmenätet med Landskrona och Helsingborg, samt av forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS.

Trots lägre energivolymer ökar koncernens resultat efter finansiella poster till 231 mnkr (198). Det positiva operativa kassaflödet på 201 mnkr (150) bidrar till att minska nettoskulden till 2 322 mnkr (2 426). Stora nyinvesteringar pågår i fjärrvärmenätet, med bland annat pågående anslutningar det gemensamma fjärrvärmenätet med Landskrona och Helsingborg, samt av MAX IV-laboratoriet och ESS.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon