​Innovativt ljus ska skapa regional tillväxt och ett tryggare Brunnshög

Ett nytt strategiskt samarbete mellan Sverige och Danmark ger en ljus höst och framtid med tillväxtpotential för Öresundsregionen. Kraftringen deltar i projektet Lighting Metropolis och hoppas att stadsdelen Brunnshög kan bli ett av 20 levande laboratorium för ljus i regionen.

Till hösten inleder aktörer från Skåne och Själland EU-projektet Lighting Metropolis, som syftar till att göra Öresundsregionen till ett levande laboratorium för ljussättning. I stadsdelen Brunnshög vill Kraftringen visa upp hur ljus kan bidra till bättre trygghet, tillgänglighet och bekvämlighet för människor.

– Användande av ljus för olika funktioner blir allt viktigare i vårt samhälle. Vi vill vara med i projektet för att lära oss av andra duktiga aktörer och få inspiration och kunskap till att göra Brunnshög till en stadsdel där belysning får en viktig roll. I gengäld tror jag att vi som energibolag har mycket kunskap att bidra med – vi är trots allt störst i södra Sveriges när det gäller gatubelysning, med drift och underhåll av drygt 85 000 ljuspunkter! säger Sara Kralmark, projektsamordnare för Brunnshögsprojektet på Kraftringen.

Utöver att innefatta 20 konkreta demonstrationsprojekt, kommer Lighting Metropolis inriktas mot innovationsupphandlingar, livscykelanalyser och ett antal tvärgående temaområden; biologiskt ljus, ljusdesign, miljö och informationsteknologier. Projektet ska etablera en permanent samarbetsplattform, där kommuner, företag och universitet från regionerna möts.

– Jag tror att Lighting Metropolis har goda möjligheter att tydligt positionera vår region inom intelligent belysning, ett viktigt globalt tillväxtområde, säger Lars Gaardhøj, ordförande i styrkommittén för EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


Bildtext: Armatur från ljussättningen av Kristallen i Lund.


Fakta om Lighting Metropolis:

Tidsperiod: 
Projektet startar 1 oktober 2015 och varar i tre år.

Partners:
Kommuner: Albertslunds kommune, Fredrikssunds kommune, Helsingborgs stad, Kalundborgs kommune, Köpenhamns kommune, Lunds kommun, Malmö stad och Roskilde kommune
Regioner: Region Skåne och Region Hovedstaden
Företag: Citelum, DONG, HesaLight, Kraftringen, Philips, TDC, Zumtobel Group och Cisco
Universitet: Aalborgs Universitet, Danmarks Tekniske Universitet och Lunds universitet
Organisationer: Invest in Skåne, Copenhagen Capacity, Øresundskomiteen och Gate 21

Projektets sekretariat placeras i Gate 21.

Finansiering: 
Den samlade budgeten för projektet är 7,3 miljoner EUR. Projektet har uppnått finansiering på 3,65 miljoner EUR hos EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som stöttar initiativ som gör regionen konkurrenskraftig inom innovation, grön ekonomi, transport eller sysselsättning. Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har beviljat projektet stöd och Region Huvudstaden har framlagt projektet för politiskt beslut i september. Projektets övriga partner står själva för en markant egenfinansiering.

EU-projektet Lighting Metropolis är ett nytt strategiskt samarbete mellan  kommuner, företag och universitet i Sverige och Danmark som kommer att ge en ljus framtid med tillväxtpotential för Öresundsregionen. Kraftringen deltar i projektet och hoppas att stadsdelen Brunnshög kan bli ett av 20 levande laboratorium för ljussättning i regionen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon