​Stort intresse för restvärmetävling

I april bjöd Kraftringen tillsammans med ett antal andra aktörer in till en öppen tävling om innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Tävlingen är nu avslutad och 13 kvalificerade bidrag har kommit in.

Bakom tävlingen står Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genom restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration), Malmö Stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomförs med stöd av Vinnova.

Tävlingen genomfördes i två klasser; en för postgymnasiala studenter och en för yrkessamma. Nu börjar juryns spännande arbete med att ta del av bidragen och utse vinnarna. Tävlingsbidragen och vinnarna presenteras vid SSE-C;s konferens om restvärmeanvändning den 17 september, läs mer nedan.

Juryn består av Johan Schnürer, vicerektor för samverkan SLU (juryns ordförande), Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad, Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun, Carl Älfvåg, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne, Stefan Håkansson, VD E.ON Värme AB, Sylvia Michel, Koncernchef Kraftringen, Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme AB samt Bengt Persson, SLU Alnarp (sekreterare).

– I innovationstävlingen söker vi idéer som har potential att kommersialiseras till användbara produkter och lösningar i ett hållbart samhälle, säger Håkan Skarrie, Affärsutvecklare på Affärsområde Affärs- och produktutveckling. Vi är glada för att intresset för tävlingen varit så stort och vi ser med spänning fram emot att få ta del av idéer som vi dels kan utnyttja i utvecklingen av Brunnshög, men även på andra platser i de städer där vi har tillgång till lågtempererad värme.


Konferens i september om restvärmeanvändning

SSE-C har arbetat under tre år med att introducera restvärmeanvändning i hållbar livsmedelsproduktion och för att göra våra städer hälsosammare och bättre att bo i. Nu bjuder man in till en konferens för att presentera det arbete som konsortiet hittills lagt ner för att visa på kunskaps- och innovationsfronten och inspirera till framtida utveckling. Kraftringens Anders Möller, chef på Affärsområde Affärs- och produktutveckling är en av föreläsarna. Det går bra att anmäla sig redan nu. 

NÄR: 17 september 2015, kl. 09.00 – 16.00
VAR: Alnarpsgården, Sundsvägen 4, Alnarp
KOSTNAD: 800 kr exkl. moms, faktureras i efterhand.
Studenter 200 kr inkl. moms, betalas på plats.
ANMÄLAN: Görs på sse-c.se/restvarmekonferens senast 2015-09-04 (se länk nedan)
MER INFO: Kontakta Erik Fälth på SLU, erik.falth@slu.se

Läs mer om konferensen här

Anmäl dig till konferensen här


Om restvärme

Restvärme är överbliven värme, till exempel från olika typer av industriella processer. I dagens samhälle används restvärme med högre temperaturer till viss del, till exempel till uppvärmning via fjärrvärmenätet. Men stora mängder av den överblivna restvärmen tas inte tillvara över huvud taget. Om det fanns möjlighet att återanvända mer av restvärmen, kan den ersätta annan energianvändning och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Om SSE-C

Kraftringen sitter med i styrgruppen för restvärmekonsortiet SSE-C, som är ett nationellt konsortium, med syfte att utveckla användningen av restvärme från t ex industriella processer för livsmedelsproduktion och livsmiljöer för människor. Konsortiet har cirka 12 medlemmar från universitet, kommuner, energibolag och företag inom livsmedelsproduktion.

För mer information om tävlingen: 
www.slu.se/restvarmetavling

I april bjöd Kraftringen tillsammans med ett antal andra aktörer in till en öppen tävling om innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Tävlingen är nu avslutad och 13 kvalificerade bidrag har kommit in.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon