​Kreativ workshop med fastighetsbranschen om hållbar uppvärmning

Tillsammans med Lunds Kommun och Energimyndigheten har Kraftringen bjudit in fastighetsägare, byggherrar och arkitekter till en workshop om hållbar uppvärmning. Tanken var att ha en öppen och kreativ dialog kring hur vi tillsammans ska jobba för att främja en hållbar stadsutveckling. Workshopen tog avstamp i resultatet från projektet ”Fjärrvärmens roll i ett hållbart Lund” som Lunds kommun och Kraftringen initierade 2014 tillsammans med Grontmij och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Projektet, som utvärderade fjärrvärme och värmepumpar i Lund ur ett miljömässigt, ekonomiskt, juridiskt och socioekonomiskt perspektiv, är en del i Energimyndighetens program ”Uthållig kommun”.

Kraftdialogen, som är Kraftringens forum med fastighetsägarna där man tillsammans skapar nya energilösningar och smartare konsumtionsmönster inom stadsutveckling, startade under 2014.

 -  Fyra gånger om året bjuder vi in deltagare till frukostmöten för att diskutera olika teman. Den här gången blev det en utökad workshop för att hinna med att ha en mer djupgående dialog kring frågan hållbar uppvärmning, säger Malin Friis som är Strategic Account Manager på Kraftringen.

Workshopen belyste energifrågan utifrån fastighetsägarnas och byggherrarnas perspektiv och är en del av en större process som inletts under våren inom kommunen och Kraftringen. Översynen gäller hela byggkedjan – bland annat översiktsplaner, detaljplaner, affärsuppgörelser, systemhandlingar, certifieringar, bygglov, byggsamråd, kontroller med mer.

-  Det var ett bra möte med intressanta diskussioner. Alla deltagare har olika incitament och vi måste förstå varandras världar för att kunna hitta framtidens lösningar, säger Kerstin Sernhed, från Institutionen för energivetenskaper på LTH som var gruppdiskussionsledare på workshopen.

Även initiativtagarna Lunds kommun och Energimyndigheten var nöjda med workshopen.

-  Vi ville lyssna av fastighetsbranschen och det har kommit in många relevanta synpunkter som vi nu kan använda i förändringsarbetet. En tydlig insikt för alla närvarande var vikten av att samverka och samarbeta, säger Matz Hagberg på Lunds kommun.

-  Ja, verkligen. Det finns en gemensam kraft i hållbarhetsfrågan, en vilja att verka för en hållbar framtid. Det kändes att alla deltagare insåg hur mycket de har gemensamt och vikten av att vi alla dra åt samma håll, avslutar Åke Axenbom på Energimyndigheten.

Workshopen ägde rum den 10 juni på Råbylunds gård i Lund.

Tillsammans med Lunds Kommun och Energimyndigheten har Kraftringen bjudit in fastighetsägare, byggherrar och arkitekter till en workshop om hållbar uppvärmning. Workshopen belyste energifrågan utifrån fastighetsägarnas och byggherrarnas perspektiv och är en del av en större process som inletts under våren inom kommunen och Kraftringen.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon