Nu gör vi Södra Verket fossilfritt

Nu tar Kraftringen ett nytt steg mot en fossilfri produktion år 2020 – den här gången genom att bygga bort gasanvändningen på Södra Verket i Lund.

Anläggningen på Södra Verket består idag av en värmepump som tillvaratar spillvärme från det närliggande Källby Reningsverk, två kylmaskiner för fjärrkyla och en naturgaspanna. Det vi nu gör är att dra ytterligare en fjärrvärmeledning till värmepumpen för att kunna ta bort naturgaspannan. Den nya ledningen sträcker sig från Ringvägen i Lund (vid Arenan) ner till Södra Verket och gör det möjligt att höja temperaturen på den producerade värmen från värmepumpen. På så vis kan vi täcka värmebehovet utan att behöva använda naturgas.

Arbetet med ombyggnationen kommer att innebära två fjärrvärmeavstängningar för kunder i södra Lund – en i juni och en i september. Alla kunder som berörs av arbetet aviseras i förväg. Avstängningarna är förlagda till helger för att påverka verksamheterna i området i så liten utsträckning som möjligt.

Ombyggnationen väntas bli klar i november. I och med det blir produktionen i Södra Verket helt fossilfri.

Nu tar Kraftringen ett nytt steg mot en fossilfri produktion år 2020 – den här gången genom att bygga bort gasanvändningen på Södra Verket i Lund.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon