Nu har Klippan grön fjärrvärme!

Idag inviger vi den nya flispannan i Kraftringens värmeverk i Klippan. Därmed minskar vi koldioxidutsläppen med 2 000 ton per år och gör att fjärrvärmen i Klippan blir helt fossilfri under normal drift. Med den nya pannan tar vi också ett viktigt steg mot ökad leveranssäkerhet och ett på sikt stabilare fjärrvärmepris för våra kunder.

-    Att vi idag inviger vår nya flispanna innebär att vi under normal drift får helt fossilfri fjärrvärme i Klippan, säger Mats Didriksson, chef för Affärsområde Energi på Kraftringen. Med den nya pannan minskar vi såväl koldioxidutsläppen som driftskostaden för anläggningen i och med att äldre system nu tagits ur drift. Den modernare tekniken innebär i sin tur ökad leveranssäkerhet och en långsiktigt stabilare utveckling av fjärrvärmepriset för våra kunder.

Investeringen i en ny panna har kostat 20 miljoner kronor och är ett steg i Kraftringens strävan mot en hållbar utveckling genom närproducerad, förnybar och fossilfri energi. Pannan är på 4,5 MW och kompletterar den befintliga anläggningen.

-    Jag är glad och stolt över att vi med den nya flispannan bidrar till ytterligare kliv mot ett hållbart samhälle, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Kraftringen. Vi satsar årligen 400-500 miljoner kronor i ny- och reinvesteringar där ledordet är affärsmässig samhällsnytta. Allt med utgångspunkt i att driva på utvecklingen av ett hållbart samhälle.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Stendahl, pressansvarig på Kraftringen
070-361 93 38, daniel.stendahl@kraftringen.se

Mats Didriksson, chef för Affärsområde Energi på Kraftringen
010-122 70 13, mats.didriksson@kraftringen.se

Sylvia Michel, vd och koncernchef på Kraftringen
010-122 70 11, sylvia.michel@kraftringen.se

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon