Lund tar täten i energieffektivisering av befintliga bostadsområden – klimat- och miljöminister Åsa Romson besöker stort EU-projekt

Idag onsdagen den 6 maj är Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister, på besök i Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt. Ett av besöken är förlagt till stadsdelen Linero och CITyFiED som är ett av de största projekt som någonsin beviljats inom EU:s 7:e ramprogram. Det handlar om energieffektivisering av befintliga bostadsområden.

CITyFiED:s främsta mål är att ta fram en reproducerbar strategi för att omvandla europeiska städer till smarta städer. Fokus är att minska efterfrågan på energi och utsläpp av växthusgaser samt öka användningen av förnybara energikällor. I projektet ingår förutom Lund, städer i Spanien och Turkiet. Projektet följs av över 60 städer i Europa.

Vid Åsa Romsons studiebesök på Linero deltar bland annat Kraftringens koncernchef Sylvia Michel och Lunds Kommuns Fastighetsbolags (LKF) vd Håkan Ekelund.

– Energifrågan är avgörande för utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Kraftringen. CITyFiED är ett av många exempel på aktiviteter och investeringar där Kraftringen är med och driver på utvecklingen i rätt riktning.

– Det övergripande målet med CITyFiED är att bidra till en hållbar stadsutveckling och till att Sveriges och EU:s miljömål uppnås, fortsätter Sylvia. Detta gör vi inom ramen för projektet i Lund, men framför allt genom att skapa modeller och metoder som kan spridas till andra städer och bostadsområden i både Sverige och övriga Europa.

I Lund är projektet ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), IVL Svenska Miljöinstitutet och Kraftringen. Projektet fokuserar på att rusta upp två 70-talskvarter på Linero och skapa mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 31 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli till 93 procent fossilfri.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Stendahl, kommunikationschef på Kraftringen
010-122 71 46, daniel.stendahl@kraftringen.se

Idag onsdagen den 6 maj är Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister, på besök i Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt. Ett av besöken är förlagt till stadsdelen Linero och CITyFiED som är ett av de största projekt som någonsin beviljats inom EU:s 7:e ramprogram. Det handlar om energieffektivisering av befintliga bostadsområden.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon