Innovationstävling - hur vi gör framtidens städer mer hållbara med hjälp av restvärme?

Tillsammans med ett antal aktörer, där Kraftringen är en, bjuder Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Tävlingen vänder sig till studenter och yrkesverksamma och pågår fram till 22 juni 2015.

Restvärme är överbliven värme från olika typer av industriella processer. I dagens samhälle används restvärme med högre temperaturer till viss del, till exempel till uppvärmning via fjärrvärmenätet. Men stora mängder av den överblivna restvärmen tas inte tillvara över huvud taget. Sedan några år tillbaka har dock intresset ökat, bland annat har de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund samt olika projekt i Malmö, intresse av att hitta olika användningsmöjligheter för lågtempererad restvärme.

– I innovationstävlingen söker vi idéer som har potential att kommersialiseras till användbara produkter och lösningar i ett hållbart samhälle, säger Bengt Persson, samverkanslektor, SLU Alnarp, som står bakom tävlingen. Om det fanns möjlighet att återanvända mer av restvärmen, kan den ersätta annan energianvändning och bidra till minskade koldioxidutsläpp. Restvärmen skulle också kunna användas till sådant som vi inte använder energi till idag, för att göra våra städer trevligare att bo och leva i.

Tävlingsjuryn består av Johan Schnürer, vicerektor för samverkan SLU (juryns ordförande), Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad, Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun, Carl Älfvåg, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne, Stefan Håkansson, vd E.ON Värme AB, Sylvia Michel, Koncernchef Kraftringen, Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme AB samt Bengt Persson, SLU Alnarp (sekreterare).

Bakom tävlingen står Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genom restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration), Malmö Stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomförs med stöd av Vinnova.

För ytterligare information kontakta samverkanslektor på SLU, Bengt Persson telefon 0708-117303, bengt.persson@slu.se

För mer information om tävlingen och nedladdning av tävlingsprogrammet: www.slu.se/restvarmetavling

Tillsammans med ett antal aktörer, där Kraftringen är en, bjuder Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Tävlingen vänder sig till studenter och yrkesverksamma och pågår fram till 22 juni 2015.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon