Lyckat grävsamarbete på Stortorget i Lund

Sedan början av året pågår ett omfattande grävarbete med omläggning av fjärrvärmerör på Stortorget i Lund. I samband med arbetet öppnas unika möjligheter för samarbete med arkeologerna på Kulturen i Lund.

Grävarbetena har koordinerats med Lunds kommun och inför arbetena har även tillstånd från Länsstyrelsen sökts då området är en del av Lunds medeltida stad, närmare bestämt fornlämning 73:1. Gertie Ericsson är ansvarig arkeolog från Kulturen i Lund och har följt med vid grävarbetena och dokumenterar de medeltida lämningarna som framkommer.

- Stortorget är en av de mest spännande arkeologiska platserna i Lund. Det har varit stadens torg och ekonomiska centrum under hela dess tusenåriga historia, vilket har gjort att det inte byggts några hus här sedan medeltiden. Vi har enastående arkeologiska resultat härifrån sedan tidigare. Här finns extremt välbevarade fynd från medeltiden, inte minst från det omfattande läderhantverk som tycks ha pågått runt torget. Även träkonstruktioner från bland annat äldre träbroläggningar på torget är välbevarade. På sina ställen räcker det med att lyfta på gatstenen så hamnar man direkt ned på 1300-talet. Nu har vi stora förhoppningar att vidga vår kunskap ytterligare om denna viktiga plats, berättar Gertie.

När den nuvarande sträckningen av fjärrvärmerör över Stortorget nu uppgraderas så ställer det särskilda krav på upplägget.

- Stortorget är en viktig mötesplats för Lundaborna, säger Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen. Därför förlägger vi arbetet till den här årstiden, så att vi är klara i god tid till att uteserveringarna öppnar. Dessutom började vi med att göra torget trycklöst tidigt så att vi skulle ha ordentlig marginal och ge Kulturen så mycket tid som möjligt om det skulle hittas någon större fyndighet. Nu ska det bli spännande att se vad de funna föremålen kan ge oss för lärdomar om Lund i svunna tider.

Grävarbetet på och kring Stortorget avslutas den 15 maj.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon