Fjärrvärmeläckaget – händelseförlopp och åtgärder

Under fredagen den 6 februari inträffade ett stort fjärrvärmeläckage i Lund. Arbete med att minimera skadorna av det inträffade, både på kort och på lång sikt, pågår för fullt.

Läckaget inträffade på St. Laurentiigatan i Lund och medförde omfattande problem på fjärrvärmenätet. Polis och brandkår spärrade av området i samband med läckan men trots detta inträffade en tragisk trafikolycka med dödlig utgång vilket är djupt beklagansvärt. Våra tankar går till den omkomne och anhöriga samt övriga drabbade.

Avbrottet uppmärksammades strax innan 18.00, då trycket i fjärrvärmenätet gick ner. Felet lokaliserades till St. Laurentiigatan 18, varifrån vattnet forsade ner över Clemenstorget och vidare mot Bangatan förbi Lunds centralstation. Personal från Kraftringen anlände och kunde påbörja arbetet med att stänga tillflödet av vatten, som vid den punkten i nätet höll ett tryck på 2 000 kubikmeter per timme. Det höga trycket medförde att vi fick stänga flödet gradvis i området runt felstället. Kunder vid Bantorget, delar av Lilla Fiskaregatan, Bredgatan, Kyrkogatan, St. Laurentiigatan och Clemenstorget påverkades under kvällen. Vid 19.15 var trycket halverat, för att slutligen vid 21.15 vara så lågt att vattenflödet kunde stängas helt. Därefter vidtog ett omfattande arbete med felsökning och åtgärd. Tio personer från Kraftringen var på plats för att delta i arbetet, därtill fanns tre svetsare samt sex personer från Markentreprenad för grävningsarbetena.

8.000-10.000 kubikmeter fjärrvärmevatten beräknas ha läckt ut under tiden läckaget pågick. Detta påverkade fjärrvärmeleveransen för hela Lund och delar av Eslöv där kunder kan ha upplevt sänkt värmeleverans.

Arbetet med reparationer pågick under natten till lördagen. Klockan 07.00 på lördagmorgonen hade den drabbade ledningsdelen sågats bort och ersatts med ett nytt fjärrvärmerör. Detta har provisoriskt täckts med sand och avspärrats med stängsel. Hastigheten på sträckan har sänkts till 30 km/h. Arbetet med att skapa en permanent lösning är uppstartat.

Orsaken till att läckan uppstod är i skrivande stund okänd.

Denna typ av avbrott är mycket sällsynta, och vi investerar årligen stora summor i att uppgradera fjärrvärmenätet för att det ska vara en både hållbar och pålitlig uppvärmningsform. Det inträffade tas på yttersta allvar och en intern utredning är tillsatt för att utreda vilka orsaker som låg bakom avbrottet, kringhändelserna och vad som behöver göras för att liknande händelser ska undvikas i framtiden.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon