Våra pressmeddelande

Pressinbjudan: Lågstadieelever från Lund, Eslöv, Hörby och Lomma grodspanar i Snogeholm

Totalt 200 lågstadieelever i årskurs 2 från Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommuner, kommer under de närmaste veckorna ...

Dom om nytt kraftvärmeverk i Örtofta vinner laga kraft

Sent på tisdagseftermiddagen den 13 maj mottog Kraftringen besked om att Mark- och miljödomstolens dom om fortsatt och ...

Kraftringen Nät botar Korona i nätstationer, minskar risk för strömavbrott

För att minska och förebygga strömavbrott hos sina kunder utför Kraftringen Nät regelbundet proaktivt och långsiktigt arbete för ...

Avsiktsförklaring tecknad: Nordic Sugar och Kraftringen undersöker möjligheter till fördjupat energisamarbete

Avsiktsförklaring tecknad: Nordic Sugar och Kraftringen undersöker möjligheter till fördjupat energisamarbete. Den nya avsiktsförklaringen som Kraftringen och Nordic ...

Mark- och miljödomstolen lämnar positivt besked om nytt kraftvärmeverk i Örtofta

Kraftringen mottog på torsdagen den 18 april positivt besked från Mark- och miljödomstolen i Växjö angående ärendet om ...

Ny svensk mästare i Power Grid utsedd!

Efter en rafflande final utsågs på torsdagskvällen Kraftringen Näts medarbetare Maja Ahlsten till den tredje svenska mästaren i ...

Polska energibolag tog del av Kraftringens smarta regionala energilösningar

Dagarna innan påsk kunde Kraftringen välkomna en delegation från Polen, bestående av representanter från fjärrvärmebolaget OPEC och värme- ...

Kraftringens hållbarhetsår summeras i Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsarbetet för det gångna året har nu sammanställts i Kraftringens hållbarhetsrapport för 2023. Under 2023 togs ytterligare kliv ...

Sezgin Kadir vald till ny ordförande för Energiföretagen Sverige

Vid Energiföretagen Sveriges föreningsstämma den 21 mars, valde en enig stämma Sezgin Kadir till ny styrelseordförande för Energiföretagen ...

Avisering om förtida inlösen av obligationslån nummer 18, ISIN SE0013883568

Kraftringen Energi AB (publ) har beslutat att tillämpa förtida inlösen (call) av alla utestående obligationer avseende obligationslån med ...

ESS blir del av Kraftringens högtempererade fjärrvärmenät: Forskningen värmer och kyler den hållbara staden

Att återanvända restvärme såväl till värme som till kyla i ett cirkulärt energisystem är centralt i en hållbar ...

Grönländskt ministerbesök hos Kraftringen

Tisdagen 5 mars välkomnade Kraftringen en delegation från Grönland som kom på besök till huvudkontoret i Lund. Grönland ...

Nytt tillstånd för Örtoftaverket förhandlat

Det har gått två år sedan Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning ...

Unik energilösning för hållbara bostäder i Råbylund

En etapp är redan klar och etapp två blir färdig i början av 2024. Bostadsområdet Råbylund i sydöstra ...

Kraftringen Service avser att skapa en ny gemensam region för entreprenadverksamheten för elkraft i Skåne

Som ett led i att anpassa och effektivisera Kraftringen Service AB utifrån nya marknadsförutsättningar, är avsikten att genomföra ...

Fortsatt starkt intresse för hållbar fjärrvärme

2023 blev ett nytt framgångsrikt år för Kraftringens fjärrvärme. Under året anslöts 147 fastigheter, varav 58 var flerbostadshus ...

ATS Kraftservice AB blir entreprenör till Kraftringen Nät för genomförande av projektentreprenader inom elnät

Kraftringen Näts upphandling av projektentreprenader avseende elnätstjänster är klar. Projektentreprenörsavtalet är ett ramavtal som tecknas för att kunna ...

Akeab blir entreprenör till Kraftringen Nät för genomförande av projektentreprenader inom elnät

Kraftringen Näts upphandling av projektentreprenader avseende elnätstjänster är klar. Projektentreprenörsavtalet är ett ramavtal som tecknas för att kunna ...

Utvecklingsmöjlighet för Kraftringen Service AB när ONE Nordic går in som ny ägare

Försäljningsprocessen att hitta ny ägare till Kraftringen Service startade hösten 2022 då samtliga fyra ägarkommuner - Lund, Eslöv, ...

Stort politiskt intresse för ökad skånsk biogasproduktion

Engagemanget för biogas är starkt hos skånska politiker, där ökning av produktionen ses som en viktig strategi för ...

Ny ringledning stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma

Under slutet av januari påbörjas förberedelsearbetet för ett omfattande projekt på fjärrvärmenätet i Lomma. För att både öka ...

Kraftringen satsar på publik laddinfrastruktur

Från 14 laddpunkter till 98 laddpunkter på knappt två år. Elektrifieringen av transportsektorn är en av de viktigaste ...

ONE Nordic blir huvudentreprenör av elnätstjänster till Kraftringen Nät för Skånes landsbygd

ONE Nordic ramavtalet för elnätstjänster för Skånes landsbygd hos elnätägaren Kraftringen för de kommande 4 åren med option ...

Elektroletten årets mest innovativa lösning. Klass 9B Pilängskolan i Lomma vann Spänningssökarna 2023

Bidraget Elektroletten av klass 9B, Pilängskolan i Lomma vann årets Spänningssökarfinal. Juryn lyfte i sin motivering fram klass ...

På lördag händer det! Dags för final i Spänningssökarna

Lördagen den 25 november är det dags att kora vinnaren av Spänningssökarna 2023. Sju klasser från Lomma, Lund, ...

Kraftringen utsedd till Karriärföretag 2024

”På Kraftringen får medarbetare möjligheten att bidra till en mer hållbar framtid, och deras engagemang för teknisk excellens ...

Kraftringen och LKF samarbetar kring värmeflexibilitet

Sänkt och utjämnat effektuttag i fjärrvärmenätet, sänkt förbrukning, möjlighet att förflytta förbrukningen i tiden och därtill ett förbättrat ...

Enkla lösningar allt viktigare i det framtida energilandskapet

De enkla lösningarna blir allt viktigare i det framtida energilandskapet. Det medskicket får Kraftringen av Orange Peelers, som ...

Lunds kommun, Kraftringen och Alfa Laval: Gemensam strävan mot klimatneutrala städer år 2030

Att skapa klimatneutrala och hållbara städer är en komplex uppgift, det finns ingen färdig lösning. För att främja ...

Nya batterilösningar möjliggör för framtidens utmaningar i elnätet

Batterisystem bidrar till att öka tillförlitligheten i elförsörjningen och ger samtidigt möjlighet för kunderna att sänka sina kostnader ...

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Eslöv

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Kraftringen gör därför löpande stora ...

Kommunala företrädare från Lettland i klimatdialog med Kraftringen och Eslövs kommun på kraftvärmeverket i Örtofta

[Missing from MyNewsDesk]

De går till final i Spänningssökarna 2023

Spänningssökarna är en tävling för niondeklassare i Kraftringens ägar- och verksamhetskommuner, där deltagarna sätter ihop ett bidrag till ...

10 rödlistade fågelarter häckar på Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta

Gravand, Tornseglare, Ärtsångare och Gulsparv är fyra av 10 rödlistade fågelarter som fattat tycke för Kraftringens kraftvärmeverk i ...

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Klippan

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Därför gör Kraftringen löpande stora ...

44 tävlande bidrag klara inför Spänningssökarna 2023

Även 2023 slås rekord i antalet tävlande klasser i den årliga tävlingen Spänningssökarna. 48 skånska klasser i årskurs ...

Kraftringens fordonsgas ger mindre miljöpåverkan än elbilsladdning

Nu har siffrorna för miljöpåverkan uppdaterats hos alla landets drivmedelsleverantörer. För Kraftringens del betyder det att våra tankstationer ...

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Lomma

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Kraftringens uppgift är att se ...

Kraftringen Omni gör det enklare att energieffektivisera

Den digitala företagsportalen Kraftringen Omni, som utarbetats i nära samarbete med Kraftringens kunder, är nu på plats. I ...

Säsongspremiär hos Nordic Sugars betsockerbruk och Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta utanför Eslöv

Startskottet har gått för sockerbetskampanjen 2023. På Sveriges enda betsockerbruk i Örtofta utanför Eslöv startade mottagningen av de ...

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Hörby

Kraftringens uppgift är att se till att det finns en säker eldistribution, oavsett vad som händer, och därför ...

Pressinbjudan Ystad summit 8 september: Ny teknik och kundsamarbeten bidra till energiomställningen

Välkommen till dialog om energieffektivisering inom bostads- och fastighetssektorn, få konkreta exempel på kundsamarbeten och smarta tekniska lösningar ...

Pressinbjudan Ystad summit 7 september: Bygg mer regional kraftproduktion! En nyckelfråga för Sydsverige.

Välkommen och diskutera vilka förutsättningar som behövs för mer regional kraftproduktion och en framgångsrik färdplan i Skåne. Ystad ...

Uppdaterat: Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Hallabro

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. För att trygga elleveransen gör ...

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Hallabro

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. För att trygga elleveransen gör ...

Ökad konkurrens om skogsrester och returträ ger höjning av fjärrvärmepriset 2024

Fjärrvärmebranschen påverkas av kraftigt höjda inköpspriser på återvunnet trä och skogsrester. Även Kraftringen påverkas, som sedan 2018 har ...

SM i Power Grid tillbaka i Lund

Förra året var det premiär för en nystartad festival, Lunds Spelfestival, där spel, historia och kultur möts i ...

Lunds nya eldrivna stadsbusstrafik möjliggörs genom Kraftringens framtidssäkring av elnätet

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Kraftringens uppgift är att se ...

Mångsidig, flexibel och robust – kraftvärmen nyckelfaktor för ett hållbart energisystem i södra Sverige

Behovet av att bygga ut den planerbara kraftvärmen är stort. Det konstaterades samfällt på seminariet Södra Sverige behöver ...

Skånska bolag kraftsamlar i Almedalen: ”Bättre villkor för energi ett måste”

De skånska bolagen Kraftringen, Sysav och Öresundskraft kraftsamlar i Almedalen för att förbättra villkoren för en långsiktigt hållbar ...

Pressinbjudan: Invigning av Art Shacks nymålade och färgglada nätstationer i Eslöv

Art Shacks 2023: Fem konstnärselever från Lunds Konst/Designskola, LKD, har formgivit varsin nätstation i Eslöv och förvandlat fasaderna ...

Kraftringen tar nästa steg och miljövarudeklarerar fjärrkylaleveransen och el från Örtofta kraftvärmeverk

Arbetet för en omställning till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för Kraftringen. 2018 nåddes målet om ...

Ökad efterfrågan på klimatsmart fjärrkyla – nu kommer den till Brunnshög

Efterfrågan på fjärrkyla som en stabil och hållbar kyllösning ökar. Kraftringen bygger nu ut fjärrkyla på Brunnshög i ...

Kraftringen dubbel samhällsbärare – i hållbarhet och innovation

Kraftringen står som vinnare i två av fyra kategorier när Sobona den 24 maj delade ut priset för ...

Hållbarhet på riktigt med byggprojekt i Gårdstånga

I hjärtat av Skåne pågår ett unikt byggprojekt i byn Gårdstånga. Här ska GMR Fastigheter bygga sju hus ...

Pressinbjudan: Lågstadieelever från Eslöv och Hörby på grodspaning i Snogeholm

Närmare 180 lågstadieelever från Eslöv och Hörby kommuner kommer inom de närmaste veckorna att ge sig ut på ...

Nästa Eslöv! De vinnande bidragen till 2023 års Art Shacks är klara

Vinnarbidragen i Kraftringens designtävling Art Shacks har utsetts. I år hade 14 elever skickat in 30 bidrag till ...

Kraftringen och Sparbanken Skåne förbättrar lokal laddinfrastruktur för elbilar

Åtta kommuner i södra och mellersta Skåne får nu elbilsladdare med närproducerad el från Sparbanken Skånes Solcellspark. Kraftringen ...

Fler valmöjligheter i Kraftringens elavtal

Kraftringen breddar och utökar valmöjligheterna i elhandelsavtalen. Framöver kommer det att vara möjligt att som kund välja mellan ...

Kraftvärmeproduktionen central för ökad stabilitet i energisystemet

Torsdagen den 13 april samlades företrädare för Energimyndigheten, Skånes Effektkommission, Eslövs kommun samt representanter från Länsstyrelsen Skåne och ...

Återställ skattebefrielse för biogas och biogasol! Kraftringen ställer sig bakom skrivelse till berörda ministrar och riksdagsledamöter

”Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att skyndsamt minimera konsekvenserna av att EU-kommissionens godkännande av biogasens och biogasolens ...

Kraftringen Service fortsatt helägt dotterbolag till Kraftringen Energi

Kraftringen Energi AB har beslutat att behålla ägandeskapet i dotterbolaget Kraftringen Service AB. Anledningen till detta beslut är ...

Solparken i Forsby, Klippan, utsedd till Sveriges bästa solpark!

Torsdagen den 30 mars delade branschföreningen Svensk Solenergi ut Solenergipriset 2023. Och Solparken i Forsby i Klippans kommun ...

Kortare ledtider trots rekordökning av solcellsanslutningar hos Kraftringen

Under 2022 ökade antalet föranmälningar av solcellsanläggningar rekordartat. Under året inkom cirka 3000 föranmälningar om solceller, vilket är ...

Ökande intresse för fjärrvärme: nästan dubbelt så många nyanslutningar 2022 som under 2021

Under 2022 ledde situationen på energimarknaden till att allt fler fick upp ögonen för fjärrvärme. Kraftringen upplever en ...

Summering av Kraftringens hållbarhetsår 2022: Fortsatt energiomställning tillsammans med kunderna

Hållbarhetsarbetet för 2022 har nu summerats i Kraftringens Hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022. Stora investeringar i både produktion och ...

Nya smarta mätare hos Kraftringens kunder signalerar fel snabbt och underlättar avbrottshantering

Kraftringens arbete med att rulla ut nya smarta elmätare till alla sina kunder närmar sig målgång. Mer än ...

Närboende involveras i skånska vindkraftsprojekt genom samarbete mellan Kraftringen och EnBW

Med målsättning att öka elproduktionen i Skåne startar nu energibolagen EnBW och Kraftringen ett samarbete för att utforska ...

Energieffektivisering kan ge kraftigt sänkta elpriser i södra Sverige

I dag överlämnar Fossilfritt Sverige rapporten ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – effektiv användning av energi och effekt” till ...

Klimatneutral Värme - miljövarudeklarationen av Kraftringens fjärrvärmeleveranser skapar ringar på vattnet

Att Kraftringen miljövarudeklarerat hela fjärrvärmeleveransen i Lund, Lomma och Eslöv, medför flera goda effekter. Som en följd av ...

Skanska och BoKlok utvecklar helt ny hållbar stadsdel med Kraftringens innovativa energilösningar

Hjärup Västerstad i Staffanstorp kommer att bli en hållbar och tät kvartersstad med cirka 1300 nya bostäder, ett ...

Biogas – ett energislag med stor potential

Biogasen har både en stor potential framåt, och utgör en viktig del i en hållbar energimix av olika ...

Vi behöver alla hjälpas åt - ansträngt läge i energisystemet från slutet av veckan

Kallare och mindre blåsigt väder än normalt, reducerad vattenkraftproduktion, isdrabbade vindkraftverk och driftstopp i både Ringhals 4 och ...

Kraftringen miljövarudeklarerar hela fjärrvärmeleveransen i Lund, Lomma och Eslöv

Omställningen till ett mer hållbart energilandskap står i fokus för Kraftringen. 2018 nåddes målet om 100% fossilbränslefri produktion. ...

Klass 9A, BMSL i Lund vinnare av 2022 års final av Spänningssökarna

Bidraget F.R.E.S.H, av klass 9A, BMSL i Lund tog hem segern i årets Spänningssökarna. Juryn lyfte fram klass ...

Södra verket i Lund lyses upp på första advent

Om ett år skall Klostergårdens lokaltågstation i Lund stå klar, vid sidan av den anrika produktionsanläggningen Södra verket. ...

Pressinbjudan: 10-årsjubileum för Spänningssökarna – dags att kora årets vinnare!

Lördagen den 26 november kämpar sju skolklasser från Hjärup, Lomma, Lund, Löddeköpinge och Staffanstorp om segern när de ...

Kraftringen utsedd till Karriärföretag 2023

Karriärföretagen har nu utsett Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Kraftringen är ett utav dem. ”Kraftringen är en engagerad och ...

Orkla Eslöv blir fossilfritt

Orkla planerar att investera i en ny fossilfri energianläggning på sin livsmedelsfabrik i Eslöv, för att göra tillagningen ...

Stora möjligheter till reducerade energikostnader genom ökad användarflexibilitet

Det finns stora möjligheter att spara både pengar och koldioxidutsläpp genom att uppmuntra en ökad användarflexibilitet av el, ...

Fossilfri ånga bidrar till att säkerställa svensk sockerproduktion

Tisdagen den 11 oktober 2022 invigdes ångledningen mellan Nordic Sugars och Kraftringens anläggningar i Örtofta. Genom ångledningen leds ...

De går till final i Spänningssökarna 2022

Hjärup, Lomma, Lund, Löddeköpinge och Staffanstorp – här finns de sju niondeklasser som gått till final i Spänningssökarna ...

Pressinbjudan: Invigning av ångledningen i Örtofta – en fossilfri energilösning i samarbete mellan Nordic Sugar och Kraftringen

Den ångledning som har byggts mellan Nordic Sugars sockerbruk och Kraftringens värmeverk i Örtofta är nu på plats. ...

Nytt koncept för solceller ökar den biologiska mångfalden – och stärker lokalsamhället

Tisdagen den 4 oktober invigde Kraftringen bolagets första solcellspark, i byn Forsby utanför Klippan. Anläggningen ska årligen producera ...

Pressinbjudan: Invigning av solcellspark som ökar den biologiska mångfalden

Väkommen till invigningen av solkraftsparken i Forsby utanför Klippan. Den 4 oktober inviger Kraftringen bolagets första solcellspark i ...

Tredubblat intresse för anslutning till fjärrvärmenätet

Till följd av situationen på energimarknaden ser vi på Kraftringen nu ett kraftigt ökat intresse för anslutning till ...

Kraftringens fjärrvärmepris ökar, men mindre än inflationen

Vi har förståelse för att våra kunder har det tufft just nu därför är det viktigt att fortsätta ...

Sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning får statligt stöd

Nu har ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid startat. Kraftringen deltar ...

Spänningssökarna lyfts fram i ny lärobok

Jag ser framemot att ta del av boken och hoppas att många lärare och elever får ta del ...

Höörs niondeklassare tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

Vi uppmuntrar eleverna till kreativitet och att våga ta ut svängarna. Så länge klassernas idé blir tydligt förklarad ...

Åstorps niondeklassare tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

- Vi uppmuntrar eleverna till kreativitet och att våga ta ut svängarna. Så länge klassernas idé blir tydligt ...

Svalövs niondeklassare tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

Vi har fått ett otroligt gensvar detta år. Rekordmånga klasser har anmält sig, jag ser verkligen framemot att ...

Kävlinges niondeklassare tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

- Vi uppmuntrar eleverna till kreativitet och att våga ta ut svängarna. Så länge klassernas idé blir tydligt ...

Staffanstorps niondeklassare tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

Vi uppmuntrar eleverna till kreativitet och att våga ta ut svängarna. Så länge klassernas idé blir tydligt förklarad ...

Lommas niondeklassare tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

Vi har fått ett otroligt gensvar detta år. Rekordmånga klasser har anmält sig, jag ser verkligen framemot att ...

Lunds niondeklassare tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

Vi uppmuntrar eleverna till kreativitet och att våga ta ut svängarna. Så länge klassernas idé blir tydligt förklarad ...

Rekordmånga klasser tävlar i tioårsjubileet av Spänningssökarna

Vi har fått ett otroligt gensvar detta år. Rekordmånga klasser har anmält sig, jag ser verkligen framemot att ...

Rekordtidig uppstart av Örtoftaverket möjliggör mer el i södra Sverige

Efter sommarens stopp för revision har Kraftringen nu åter tagit Örtoftaverket i drift. Starten har gått mycket bra ...

Försörjningssituationen för gas i Sverige fortsatt robust

Även om situationen är ansträngd så är försörjningssituationen för gas i Sverige fortsatt robust. Lagren i Europa, och ...

Pressinbjudan: Invigning av de nya färgglada nätstationerna

Våra duktiga vinnare i Art Shacks-projektet har snart målat klart de fem nätstationer med unika och kreativa motiv ...

Karin Olholt utsedd till årets förändringsledare

Nu behöver vi hålla i och fortsätta utveckla vårt arbete för att attrahera nya medarbetare. Då krävs det ...

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Hörby

I Hörby kommer vi bland annat bygga en ny fördelningsstation, byta ut kabelskåp, installera ljusbågsvakter och bygga ut ...

Höjd elnätsavgift för Kraftringens kunder

Vår målsättning ligger fast precis som tidigare år att ha en stabil prisbild den kommande åren. Tyvärr råder ...

Vinnarna utsedda i Kraftringen och Lunds kommuns designtävling

[Missing from MyNewsDesk]

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Torsås

I Torsås kommer vi bland annat byta ut kabelskåp, installera ljusbågsvakter, vädersäkra ytterligare delar av elnätet och förstärka ...

Kraftringen framtidssäkrar elnätet

Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla våra kunder. Omställningen som vi ...

Senast 2030 ska Kraftringen ha nettonollutsläpp av växthusgaser

Utöver att uppnå̊ nettonollutsläpp i vår egen verksamhet vill vi fortsätta stödja andra samhällssektorer att göra samma resa ...

Kraftringen och samarbetspartners beviljas 50 miljoner kronor i forskningsprojekt om biologisk mångfald inom skog och biomassa

För Kraftringen är frågan kring biologisk mångfald och ett uthålligt, produktivt skogsbruk högst upp på agendan. En stor ...

Nu har mer än hälften av alla Kraftringens kunder fått de nya och smarta mätarna

Med nya mätare ökar möjligheterna för kunderna att själva kunna styra sin elanvändning och det underlättar även för ...

Kraftringen levererar ett starkt resultat under ett utmanade år

2021 var precis som energimarknaden ett turbulent år med stora svängningar. Kraftringen gör ett stabilt och starkt resultat. ...

Ljusbågsvakter minimerar risken för allvarliga elolyckor

Det här är en stor insats för att minimera riskerna för allvarliga elolyckor inne i ställverksrum för våra ...

Biologisk mångfald i fokus när Kraftringen och Svea Solar bygger solpark söder om Klippan

Glädjande att vi nu är ett steg närmare att förse Klippanborna med närproducerad förnybar kraft från solen. Under ...

Ny tjänst gör det möjligt att ladda sin elbil när det är som billigast

”På så sätt finns det möjlighet för det enskilda hushållet att minska sitt effektuttag under korta perioder. Det ...

Kraftringen planerar miljardinvestering i förnybar kraftvärmeproduktion - kommer säkra och öka tillgången på skånsk energi

”Med en utbyggnad av vår kraftvärme får vi en planerbar källa till både värme- och elenergi, något som ...

Pressinbjudan: Kraftringen presenterar miljardsatsning i ny el- och värmeproduktion i Skåne

Torsdagen den 10 mars kl. 09:30 kommer Kraftringens styrelseordförande tillsammans med VD presentera ny miljardsatsning i ny energiproduktion ...

Låt även biogaskunder ta del av elpriskompensationen

Vi ser redan tecken på kraftigt höjda gaspriser som en följd av en oroligare omvärld. Detta i ett ...

Bygg mer planerbar energiproduktion i Skåne

Som ägare av det gemensamma energibolaget Kraftringen, vill vi nu att bolaget snarast återkommer med förslag på hur ...

Kraftringen höjer beredskapen och utökar bemanningen

Vi har höjt vår beredskap och ska göra vårt yttersta för att så få som möjligt ska drabbas, ...

Omfattande insatser efter stormen Malik

Under veckan har vi haft 80 egna montörer, cirka 25 inlånade montörer, 15 röjare, sex kranbilar och 24 ...

Omfattande insatser i Torsås efter stormen Malik

Tack vare ett snabbt agerande från Kraftringens driftpersonal och stora insatser från Kraftringens fältpersonal kunde antalet strömlösa kunder ...

Omfattande insatser i Blekinge efter stormen Malik

[Missing from MyNewsDesk]

Omfattande insatser i Hörby efter stormen Malik

Tack vare ett snabbt agerande från Kraftringens driftpersonal och stora insatser från Kraftringens fältpersonal kunde antalet strömlösa kunder ...

Omfattande insatser i Eslöv efter stormen Malik

Tack vare ett snabbt agerande från Kraftringens driftpersonal och stora insatser från Kraftringens fältpersonal kunde antalet strömlösa kunder ...

Omfattande insatser i Klippan efter stormen Malik

Tack vare ett snabbt agerande från Kraftringens driftpersonal och stora insatser från Kraftringens fältpersonal kunde antalet strömlösa kunder ...

Helikopterbesiktning av Kraftringens elnät efter stormen Malik

Om väderläget tillåter kommer helikopterbesiktning påbörjas imorgon i Torsås och Hallabro för att fortsätta under onsdagen. Elnätet i ...

Samarbete och AI gynnar miljö och hyresgäster i Eslöv

Just nu pågår ett projekt mellan Kraftringen och Ebo där ny styrutrustning i 1750 bostäder ska skapa ett ...

Fortsatt starka vindbyar

[Missing from MyNewsDesk]

Stormen Malik har medfört att många kraftringen kunder är utan ström

[Missing from MyNewsDesk]

Förbered dig för stormen

[Missing from MyNewsDesk]

Kraftringen höjer beredskapen och utökar bemanningen

Återigen står vi inför kraftiga vindbyar där våra kunder bor. Vi har höjt vår beredskap och ska göra ...

Kraftringen visar vägen för en mer hållbar energianvändning genom att miljödeklarera hela fjärrvärmenätet

Att inkludera utsläpp från hela livscykeln, och inte bara utsläppen kopplat till energiomvandlingen, är för oss en trovärdighetsfråga. ...

Kraftringen tillför ny elproduktion i Klippan genom solparkssatsning

Behovet av mer förnybar elproduktion är stort i Skåne. I linje med Kraftringens strävan att vara ledare inom ...

Kraftvärme viktig för klimatomställningen

"Bland de tio förslagen på DN Debatt av Vattenfalls vd Anna Borg för hur Sverige ska klara av ...

Ny utbildning i Lund för bristyrke

[Missing from MyNewsDesk]

Ung konstnär från Lund skapar konstverk till Stortorget

Det är så kul att få bli utvald till ännu ett kul projekt från Kraftringen. Det ska bli ...

Bioolja från befintliga värmeverk – målet för nya projektet

− Slutrapporten visar att en större anläggning kan producera 220 gigawattimmar vilket motsvarar 22 miljarder liter diesel. För ...

Internationellt pris till unik energilösning i Lund!

Med stor stolthet har Kraftringen och Lunds kommun i dag mottagit pris för vårt lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög ...

Kraftringen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv lyfter behovet av ett stabilt och långsiktigt energisystem

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Svensk Handel vill vi lyfta behovet av ett robust och stabilt energisystem som ...

De förbereder elnätet inför höststormarna

Från hösten och en bra bit in på våren har vädrets makter större påverkan. Vårt mål är att ...

Här lagras solens energi i marken

− Den enskilt stora fördelen är miljövinsten, säger Jon Svärd som är projektledare för energitjänster på Kraftringen.

Fler möjligheter för barn och unga att komma ut i naturen

För Kraftringen är klimat- och miljöfrågor högt upp på agendan. Det här samarbetet hoppas jag kan leva vidare ...

Rekordmånga nominerade till årets Kraftkvinna

Från Kraftringens sida blev det åtta kvinnor nominerade vilket är ett rekord för Kraftringen sedan tävlingen började. Hela ...

Så klarar Lund framtidens elbehov

Vi måste säkerställa att Lund kan ta emot ett ökat effektbehov. Hela regionen är inne i en expansiv ...

Lund visar vägen till smartare energianvändning

I Lund testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Grunden är ...

Kraftringen hjälper Skånes Ornitologiska Förening i deras arbete med att rädda den skånska berguven

Vi behöver all hjälp vi kan få i vårt arbete att värna denna fantastiska fågel och se till ...

Kraftringen erbjuder lokalproducerad el från Örtoftaverket i Eslöv

Kraftringen är en lokal och regional aktör som vill ta ansvar för den region där vi verkar, därför ...

Första steget mot stora miljövinster när ny ångledning mellan sockerbruket och kraftvärmeverket i Örtofta börjar byggas

För mig är det tydligt vilken kraft vi kan få till när vi samarbetar och vilka stora miljövinster ...

Pressinbjudan: Byggstart av ångledning mellan sockerbruket och värmeverket i Örtofta samt samtal tillsammans med intressanta gäster

Journalister hälsas välkomna vid byggstart för ångledningen som ska sammankoppla Nordic Sugars Sockerbruk med Kraftringens värmeverk i Örtofta. ...

Kraftringen har utvecklat en unik lösning för återbruk av tappvatten från fjärrvärmenätet

För stabil tillgänglighet och hög servicegrad av fjärrvärmeleveranser krävs planerade underhåll och reparationer. Kraftringen har nu testkört en ...

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie från Energiforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt ...

Pressinbjudan: Invigning av de nya färgglada nätstationerna

Våra duktiga vinnare i Art Shacks-projektet har snart målat klart de fem nätstationer med unika och kreativa motiv ...

Mångmiljonsatsning med fossilfri ånga till Örtofta sockerbruk utanför Eslöv ger betydande klimatfördelar

Det här är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. ...

Sensorerna som lär oss om hur invånarna lever i staden

− Kraftringen driver testprojekt på andra orter också. Hos en fastighetsägare i Lund testar man t.ex. sensorer som ...

Vägen där bilen laddas när du kör

− Vi vill bidra till utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle genom stötta företag som tar fram smarta lösningar, ...

Vinnarna utsedda i Kraftringen och Lunds kommuns designtävling

Tillsammans med vinnarna från Konst/Designskolan kommer nu feriearbetare från Lunds Kommun att vara med och utsmycka de fem ...

Sänkt elnätsavgift för Kraftringens kunder

För Kraftringen är det viktigt att behålla en långsiktig stabil prisbild som gör att våra kunder kan känna ...

Kraftringens ökade kreditvärdighet möjliggör satsningar på förnybar energi till det skånska energisystemet

[Missing from MyNewsDesk]

Konst & kul sommarjobb när ungdomar sätter färg på Lunds nätstationer

Under några intensiva sommarveckor kommer fem nätstationer i Lund att få en total ”make-over”. De klottriga fasaderna ska ...

SNS satsar på forskningsprojekt om energiomställningen

[Missing from MyNewsDesk]

Håll koll på vad du tankar elbilen med

Vi har valt att gå ett steg längre och säljer endast förnybar el och biogas vid våra tankställen. ...

Dags för vårens helikopterbesiktning

Om vädret tillåter påbörjar vi flygningen i Skåne i slutet av vecka 15 och fortsätter norrut genom Blekinge ...

Sezgin Kadir invald i Prisdialogens styrelse!

Både jag och Kraftringen ska fortsätta att bidra och utveckla detta viktiga arbete nu även i prisdialogens styrelse, ...

Sezgin Kadir invald i Energiföretagens styrelse!

Jag ser framemot att bidra med mitt och Kraftringens perspektiv i styrelsens fortsatta arbete. Tillsammans ansvarar vi för ...

Kraftringen tummar aldrig på mänskliga rättigheter

[Missing from MyNewsDesk]

Nytt nät för sensorkommunikation i Eslöv

Nu finns ett nytt, trådlöst nät för kommunikation av data från sensorer i Eslöv. Under sportlovsveckan sattes de ...

Kraftringen vill öka jämställdheten i energibranschen

Både Kraftringen och branschen i stort gör många bra saker, men samtidigt behöver vi vara självkritiska. Att vi ...

Kraftringen ser allvarligt på strömavbrotten i Lund

Under februari månad har det inträffat fyra strömavbrott i Lund. Kraftringen ser med stort allvar på detta. Avbrotten ...

Kraftringen deltar i Region Skånes Effektkommission

Kraftringen är mycket positiva till initiativet och kommer vara aktiv part i de dialogerna som kommer tas, men ...

Kraftringens bokslutskommuniké 2020

[Missing from MyNewsDesk]

Kylan ställer höga krav på värmeförsörjningen

När temperaturen har gått upp under dagtid har Kraftringens produktionspersonal jobbat för fullt med att serva och inspektera ...

Vätgas är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle

[Missing from MyNewsDesk]

Kraftringen rustar för att framtidssäkra elnätet

För att möta framtidens energibehov behövs investeringar på alla nivåer, från stamnätet och hela vägen till de lokala ...

Under 2020 minskade vi tillsammans utsläppen av CO2 med 244 ton

Årligen samlar Kraftringen in statistik över hur Kraftringens laddpunkter används. Nu är statistiken för 2020 klar. Under 2020 ...

Kraftringens elmätare byts ut med ny, smart teknik

[Missing from MyNewsDesk]

Framtidens stad växer fram i nordöstra Lund

[Missing from MyNewsDesk]

Nu röjer vi våra ledningsgator

[Missing from MyNewsDesk]

Kraftringen bjuder in till dialog om vätgasens möjligheter i Skåne

Tillsammans med våra samarbetspartners och ägare vill vi se om Kraftringen kan vara en möjliggörare för vätgasutvecklingen i ...

Kraftringen och Lunds kommun bjuder in till hemester i historiska Lund

​I sommar kan Lundabor och besökare gå en speciell stadsvandring genom Lunds historia. Via QR-koder på elskåp i ...

Kraftringen först med miljödeklaration för drivmedel

Nu tas första steget mot transparent konsumentinformation även vid tankstationer. Det sker när energibolaget Kraftringen som första bolag ...

Kraftringen accepterar företagsbot och förbättrar rutiner

​Under 2019 inträffade två arbetsplatsolyckor på Kraftringen. Dels drabbades två medarbetare av strömgenomgång, dels exponerades två medarbetare för ...

Lommas nya mottagningsstation invigd

På tisdagen invigde Kraftringen en ny mottagningsstation som ska förse Lommaborna med el — och mycket av det. ...

Kraftringen inviger Lommas nya smarta mottagningsstation

Kraftringen har under två års tid byggt en ny mottagningsstation i Lomma, en investering som kostat över 50 ...

Delårsrapport januari-mars 2020

Kraftringens delårsrapport för perioden januari-mars 2020 finns nu tillgänglig på Kraftringens webbplats.

Kraftringens årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019

Kraftringens årsredovisning samt hållbarhetsrapport för 2019 är nu publicerade. De beskriver koncernens starka finansiella resultat som möjliggör fortsatt ...

Kraftringens bokslutskommuniké 2019
VA SYD tar över driften av biogasanläggningen på Källby avloppsreningsverk

För oss har det varit av största vikt att hitta en part som kan garantera en långsiktighet för ...

BMSL 9B vann 2019 års final av Spänningssökarna!

Jag kände direkt att det här var två vinnande idéer, fortsätter Philippe. Vi har varit med i Spänningssökarfinalen ...

Innovativt och självförsörjande parkeringshus invigt i Lund

För att omställningen till ett hållbartsamhälle ska fungera krävs det att det skapas mikroproducenter runt om i landet ...

Nu blir elskåpen smartare i Lund

Till en början kommer sensorer för att övervaka elskåpen att testas. Temperaturen i skåpen kommer mätas för att ...

Nya mätare förbättrar möjligheterna till hållbar energi

För att öka leveranssäkerheten och möjliggöra omställningen till ett digitalt och hållbart samhälle har Kraftringen investerat 500 miljoner ...

Kraftringens hållbarhetsarbete framgångsrikt och lönsamt

Vi har nu presenterat Kraftringens finansiella rapporter för 2018. Affärs- och verksamhetsåret 2018 blev på många sätt ett ...

Pilängskolan 9D vann 2018 års final av Spänningssökarna!

​Söndagen den 18 november gick årets final av Spänningssökarna av stapeln. Vinnande bidrag i år blev Powersquare av ...

Turbinen: Nytt klimatsmart datacenter

Istället för att riva ner och bygga nytt nyttjar vi byggnaden där det tidigare har stått en stor ...

Nu är dags att kora vinnarklassen i Spänningssökarna 2018!

Under dagen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor till tävlande klasser, och mellan 15.00-15.20 finns Kraftringens ...

Kraftringen Energi AB (publ) offentliggör tilläggserbjudandehandling

Med anledning av att Skånska Energi idag, den 23 oktober 2018, offentliggjort delårsrapport för perioden januari till september ...

Kraftringen Energi AB (publ) förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag till den 30 oktober 2018

Den 10 oktober 2018 offentliggjorde Skånska Energi att bolaget tidigarelägger publiceringen av sin delårsrapport för januari–september 2018 (”Delårsrapporten”). ...

Kraftringen Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord

Kraftringen Energis bud på Skånska Energi: erbjudandehandling offentliggjord Den 2 oktober 2018 offentliggjorde Kraftringen Energi ...

Kraftringen Energi förvärvar aktier i Skånska Energi – kontrollerar nu 10,2 procent av aktierna och 9,6 procent av rösterna

Kraftringen har efter att Erbjudandet offentliggjordes den 2 oktober 2018, förvärvat ytterligare 45 586 aktier av serie B. ...

Offentliggörande av offentligt uppköpserbjudande: Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Kraftringen Energi AB (publ) (”Kraftringen”) lämnar ett erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) (”Skånska Energi”) ...

Kraftringen avser tacka nej till bud på Skånska Energi

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs”) och Infranode Energi AB (”Infranode”) har lämnat uppköpserbjudanden till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag ...

Unikt projekt testar möjligheterna att utvinna bioolja på Örtoftaverket

Vi är glada att Energimyndigheten ställer sig bakom detta viktiga projekt som ligger helt i linje med Kraftringens ...

Lund får en av landets största anläggningar för laddning av elfordon

Om vi ska få fler människor att pendla med elbil krävs det god tillgång till laddning. Därför är ...

Nu producerar Kraftringen 100 % fossilbränslefri fjärrvärme

De senaste årens intensiva arbete ger nu resultat och det är glädjande att vi redan nu har en ...

Kraftringen förskönar stadsmiljön och gör elkraften synlig

Som ett led i att visualisera elenergi så har Kraftringen, i nära samarbete med Lunds kommun, Folkuniversitetet och ...

Pressinbjudan: Påminnelse om kabelskåpsvernissage!

I samarbete med Lunds kommun, Folkuniversitetet och Lunds konst/designskola har Kraftringen under året hållit en tävling för skolans ...

Lund får uppvärmda torg och spårvagnshållplatser

Det står nu klart att Lunds kommun kommer att få uppvärmda torg och spårvagnshållplatser. Med hjälp av restvärme ...

Sezgin Kadir ny vd för Kraftringen

Det är en ära att få förtroendet att leda Kraftringen tillsammans med alla engagerade medarbetare och jag är ...

Kraftringen fortsätter investera i elnäten

Våra kunder har rätt till en säker elleverans oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden. För ...

Rekordresultat för Kraftringen 2017

Tack vare vårt uthålliga hållbarhetsarbete med affärsmässig samhällsnytta som grundfundament kan vi nu både leverera ett rekordresultat men ...

Nu får Hörbyborna tillgång till 1 400 elbilsladdare i tjänsten Laddkartan!

Det är glädjande att allt fler Hörbybor väljer att köra elbil. För att utvecklingen ska fortsätta måste det ...

Nu får Lommaborna tillgång till 1 400 elbilsladdare i tjänsten Laddkartan!

Det är glädjande att allt fler Lommabor väljer att köra elbil. För att utvecklingen ska fortsätta måste det ...

Nu får Eslövsborna tillgång till 1 400 elbilsladdare i tjänsten Laddkartan!

Det är glädjande att laddinfrastrukturen byggs ut i Eslöv. För att utvecklingen ska fortsätta måste det finnas en ...

Nu får Lundaborna tillgång till 1 400 elbilsladdare i tjänsten Laddkartan!

Det är glädjande att allt fler Lundabor väljer att köra elbil. För att utvecklingen ska fortsätta måste det ...

BMSL 9 vann 2017 års final av Spänningssökarna

Jag hittar inte ord, säger en märkbart rörd Philippe Longchamps, en av lärarna för klass 9 på Bilingual ...

Pressinbjudan: Final i Spänningssökarna

​Nu har det äntligen blivit dags att kora vinnarklassen i Spänningssökarna 2017! I Spänningssökarna, som varje år anordnas ...

Pressinbjudan: Fler laddplatser för elbilar i Lund!

​Onsdagen den 8:e november kl 13.30 inviger Region Skåne och Kraftringen Region Skånes första offentliga laddplatser för eldrivna ...

Starkt stöd för solceller i Lund

Vi ser att Lundaborna efterfrågar allt mer solkraft. Det är inte konstigt eftersom en solcellsanläggning bidrar till produktionen ...

Starkt stöd för solceller i Eslöv

Vi ser att Eslövsborna efterfrågar allt mer solkraft. Det är inte konstigt eftersom en solcellsanläggning bidrar till produktionen ...

Starkt stöd för solceller i Lomma

Vi ser att Lommaborna efterfrågar mer solkraft. Det är inte konstigt eftersom en solcellsanläggning bidrar till produktionen av ...

Kraftringens finansiella rapport för januari-september visar positiv utveckling

En god ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta vårt målmedvetna arbete med att bland ...

Miljonstöd för lågtemperaturnät i Brunnshög

Det är glädjande att EU kommissionen ser potentialen med vårt nya lågtemperaturnät i Brunnshög. Förhoppningsvis kan projektet leda ...

Hållbarhetstävling för unga ökar intresset för hållbara energilösningar

Det är tydligt att dagens ungdomar är väl medvetna om framtidens miljöutmaningar,och energibranschen har en hel del att ...

Kraftringens halvårsrapport visar positiv utveckling

Kraftringens resultatutveckling är stabil och ger positiva kassaflöden vilket skapar fortsatt utrymme för att amortera tidigare års skuldsättning ...

Kraftringens vd Sylvia Michel nominerad till årets kraftkvinna

Priset som årets kraftkvinna är viktigt för att uppmärksamma allt det arbete som dagligen görs för att bidra ...

Kraftringen prisas för sin parlör för nyanlända energiexperter

Jag är glad och stolt att få ta emot detta viktiga pris, det är ett kvitto på vikten ...

Kraftringen och Öresundskraft återtar mätverksamhet

Att samla mätvärdeshanteringen i eget bolag var rätt då beslutet togs men sedan dess har utvecklingen accelererat. Idag ...

Kraftringen på Rosenbad i dag

Hur kan Sverige bli världsledande inom energieffektivisering? Det är en av frågorna som tas upp i dag när ...

Kraftringen lanserar version 2 av Parlör för nyanlända energiexperter

Jag hoppas att den här parlören ska vara till hjälp för de som talar arabiska, håller på att ...

Ingen prishöjning för fjärrvärme 2018

Genom utvecklad och nära dialog och samarbete med våra kunder, vill vi vara med och bidra till ett ...

Kall sommar i Lund!

Ur hållbarhetsperspektiv blir det här en dubbel vinst, berättar Fredrik Fackler, produktionschef på Kraftringen. Spillvärmeflöden kan tillvaratas och ...

Naturskyddsföreningen i Skånes Storkprojekt hälsar media välkomna till storkmärkning på hög höjd!

​På onsdag den 14 juni har media en unik möjlighet att på nära håll få följa ringmärkningen av ...

Trygg belysning för både människor och djur

För Kraftringen är det viktigt att vara en del av och bidra till en hållbar regional utveckling i ...

Pressinbjudan: Invigning av Lommas första publika laddstolpe

​Fredag den 5 maj kl.13 inviger Kraftringen och Lomma kommun, Lommas första publika laddstolpe vid biblioteket på Hamntorget. ...

Kraftringens rapport kvartal 1 visar positiv utveckling

​Kraftringens rapport för perioden januari – mars 2017 visar att resultatutveckling är stabil och ger positiva kassaflöden vilket ...

Läckage av köldmedia på Kraftringens värmepumpsanläggning i Lund

Vi driver nu själva ett internt utredningsarbete för att fastställa den direkta tekniska orsaken till utsläppet på anläggningen. ...

Kraftringen tidigarelägger investeringar i elnäten
Kraftringen bygger fjärrvärmeledning till Dalby
Ledande inom hållbar utveckling

​Kraftringen vill ligga i framkant inom hållbar utveckling. Därför sammanställer Kraftringen en hållbarhetsrapport årligen som tillsammans med årsredovisningen ...

Kraftringen upprätthåller hög investeringsnivå

För att kunna förverkliga Kraftringens vision energi för framtida generationer krävs fokus på ständig utveckling av miljömässig-, social ...

Kraftringen bygger världens största lågtemperaturnät i Lund

Med all rätta finns det en stor förväntan att stadsutvecklingen i Brunnshög ska var nytänkande och hållbar. Det ...

Fortsatt utveckling mot miljösmarta bostäder

Den 1 mars undertecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Kraftringen och AF Bostäder. Det avtal som nu undertecknats innebär ...

Begränsad påverkan av stormen Urd för Kraftringens kunder

Begränsad påverkan av stormen Urd för Kraftringens kunder

Kraftringen inför 100 procent biogas i sina tankstationer

Med början den 1 januari blir det ett ännu bättre klimatalternativ att tanka fordonsgas hos Kraftringen. Då övergår ...

Fäladsgården i Lund vann 2016 års final av Spänningssökarna

Söndagen den 20 november gick årets final av Spänningssökarna av stapeln. 500 elever, föräldrar och andra intresserade samlades ...

Kraftringen samhällsnyttiga arbete uppmärksammas som enastående

Kraftringen uppmärksammas idag vid en prisceremoni i Paris arrangerad av the European Centre of Employers and ...

Kraftringen fördubblar investeringstakten: vädersäkrar elnäten till och med 2020

Kraftringen vädersäkrar elnäten till och med år 2020. Det innebär en fördubbling av investeringstakten och görs för att ...

Kraftringen säljer Nynäshamn Energi till Ellevio

Kraftringen avyttrar dotterbolaget Nynäshamn Energi AB till Ellevio. Verksamheten i Nynäshamn Energi omfattar elnät- och entreprenadverksamhet med 16 ...

Kraftringen visar fortsatt stabil resultatutveckling

Kraftringens rapport för perioden januari – september 2016 visar att resultatet efter finansiella poster minskar till 152 mnkr ...

Örtoftaverket levererar åter el och värme efter det årliga underhållet

Efter sommarens revision tar nu Kraftringen åter Örtoftaverket i drift. Då har kraftvärmeverket både en förbättrad effekt ...

Parlör för nyanlända energiexperter

​Idag lanserar Kraftringen en svensk-engelsk-arabisk energiparlör på Commitment Skånes Jobbmässa för nyanlända på Slagthuset i Malmö.

Kraftringens halvårsrapport visar fortsatt stabil resultatutveckling

Kraftringens rapport för perioden januari – juni 2016 visar på en minskning av rörelseresultatet till 214 mkr (249), ...

Kraftringens giraff levererar el från sol och vind till Möllegården på Science Village

​En vindkrafts- och solcellsanläggning i form av en giraff försörjer Möllegården på Brunnshögs Science Village med lokalt producerad ...

Kraftringen investerar 100 miljoner i Lunds fjärrvärmenät

Fjärrvärmen är en viktig del i den hållbara staden. Cirka 90 procent av fastigheterna i Lund värms upp ...

Naturskyddsföreningen i Skånes Storkprojekt hälsar media välkomna till storkmärkning på hög höjd!

På onsdag den 15 juni har media en unik möjlighet att på nära håll få följa ringmärkningen av ...

Elnätet runt Nynäshamn inspekteras med helikopter

Vi kommer under v.23 att utföra helikopterbesiktning av våra luftlinjer i Nynäshamn med omnejd för att lokalisera och ...

Kraftringen bygger fibernät i Bjärred

Kraftringen kommer att bygga Öppet Stadsnät i Bjärred ‒ ett öppet och konkurrensneutralt fibernät. Cirka 1 100 kunder ...

Kraftringen förvärvar Elkraftsbyggarna ‒ bildar en ny stark aktör på entreprenadmarknaden

Kraftringen förvärvar Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB av Kryss Invest AB. Därmed bildas en stark aktör på entreprenadmarknaden ...

Kraftringens rapport kvartal 1 visar positiv utveckling

Kraftringens rapport för första kvartalet 2016 visar på positiva försäljningsvolymer som gav en ökning av rörelseresultatet till 191 ...

Smart blomma producerar solel

Kraftringen satsar på lokal produktion av förnybar energi och är först i Sverige med att installera en så ...

Hållbar och fossilbränslefri energiproduktion

Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners verkar Kraftringen för en hållbar energiproduktion, distribution och energianvändning i regionen. Kraftringens ...

Kraftringen upprätthåller hög investeringsnivå

Kraftringens finansiella rapport för 2015 är klar. Den visar på fortsatt hög investeringsnivå och stabil resultatutveckling. Kraftringen investerade ...

Kraftringen levererar solcellanläggning värd tio miljoner kronor till Lunds Kommuns Fastighets AB

Lunds Kommuns Fastighets AB investerar i en solcellanläggning till kvarteret Rådhusrätten i Lund. Kraftringen kommer att leverera solcellanläggningen, ...

​Elnätet inspekteras med helikopter

Kraftringen arbetar för att ge våra kunder en säker elleverans och därför genomför vi helikopterbesiktningar av våra nätområden ...

Kraftringen inför smart teknik för säkrare elleveranser

Genom att utrusta fördelningsstationer med ny, smart teknik vill Kraftringen förbättra leveranssäkerheten för sina 116 500 elnätskunder. Utrustningen ...

Är du ett energigeni?

​Kraftringen strävar efter att vara ett kunskapsföretag. Energibranschen kan ibland uppfattas som lite krånglig och vi ser det ...

Cykelauktion gav 24 600 kr till cancerdrabbade barn