Värmeverket i Klippan

I vår strävan att minska behovet av fossila bränslen i vår produktion har vi de senaste åren investerat i nya biobränslebaserade värmepannor till våra produktionsanläggningar i Klippan med omnejd.

På Fabriksgatan i Klippan ligger vår största anläggning och verket eldas med biobränsle såsom skogsflis och bioolja (rapsfettsyra) som är förnybara och samtidigt billigare än de bränslen som tidigare använts. Investeringarna har lett till att vi fasat ut fossila bränslen såsom naturgas och olja och att vi minskat koldioxidutsläppen med cirka 6 000 ton/år.

Värmeverket i Klippan består av en biobränsleeldad hetvattenpanna på 5 MW och en biooljepanna på 8 MW. Genom att installera utrustning som renar och kondenserar rökgaserna kan vi få ut ytterligare energi, cirka 1 MW som tillförs fjärrvärmenätet. Hösten 2014 driftsattes även en ny biobränsleeldad panna i befintlig anläggning på 4 MW som kommer att fasa ut den sista naturgasen i produktionssystemet.

Värmeverket Svartbrödersgatan

Detta värmeverk används främst som en reservanläggning till vår biobränslebaserade produktionsanläggning på Fabriksgatan. Värmeverket har en värmepumpanläggning på 2 MW effekt som tar vara på värmeenergi i Rönne å.

Panncentral Tegelbruket

Även panncentralenTegelbruken fungerar som ett komplement till vår produktionsanläggning på Fabriksgatan. Anläggningen ligger i centrala Klippan och eldas med bioolja och har en effekt på 6 MW. Den används framförallt som reservkraft de kallaste vinterdagarna.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon