Värmeverket i Eslöv

I Eslöv är produktionen utspridd på flera olika ställen. Den största delen tillförd värme kommer från vår nya produktionsanläggning i Örtofta samt anläggningar i Lund och Lomma via vår överföringsledning från Lund.

I Eslöv finns en spillvärmepump som tar tillvara på värmen från renat avloppsvatten från reningsverket. För att inget ska gå till spillo tas även reningsverkets slamavfall omhand och omvandlas till biogas för främst fordonsgas men vi använder även överskottet från biogasproduktionen till en biogaspanna i Sallerup. I Eslöv finns även bioolja och naturgas som stöttar upp vid kalla vinterdagar. Det finns även några andra mindre externa produktionsanläggningar i närheten som bistår produktionen: 

-  Ellinge gods bistår med värme från pannor eldade med flis
-  Svenstorp gods levererar fjärrvärme ut på nätet från halmpannor

Läs mer om Örtoftaverket utanför Eslöv.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon