På besök i värmeverket i Klippan

På Klippans värmeverk välkomnas vi av kontrollrumsingenjör Mats Andersson. Mats släpper in oss på sitt kontor och berättar glatt om sin vardag, familjeliv och inte minst, hans många år i branschen. Här visar han oss också bilder på en blåfärgad flispanna som invigdes för sex år sedan.

– Den moderna tekniken har inneburit en ökad leveranssäkerhet och en stabil utveckling av fjärrvärmepriset för kunderna förklarar han. Pannan kostade runt 20 miljoner kronor och är i ett viktigt steg i Kraftringens strävan mot en hållbar utveckling.

Efter vår guidade tur av värmeverket begav vi oss själva ut i faciliteten, väl utrustade med kameror.

Det är högt i tak och ljudet från en signal omringar oss tillsammans med oändliga rör och metallmekanismer. En grävlastare kör fram och tillbaka för att fylla pannan med träflis.

Här träffar vi också Roger som sköter den manuella kranen som matar in flis i pannan. Det här arbetet sker vanligtvis automatiskt men när dörren till pannan är öppen finns det behov av att styra inmatningen manuellt. Doften av gran känns i luften och finkorniga partiklar kittlar i ögon och näsa.

Flispannan fylls på för att sedan antändas, och vi har tur som råkar vara på plats just idag eftersom pannan vanligtvis bara tänds var fjärde dag. Roger och hans kollega Fredrik förbereder genom att hälla på bioolja genom en kvadratformad öppning i pannan och med en blåslampa tänds fliset innan luckan stängs. Den fossilfria förbränningen är igång och fjärrvärmen kan börja produceras!

Därför blev Mats kontrollrumsingenjör

– Allt började på badhuset 1991 förklarar Mats. På den tiden jobbade jag på badet i Eslöv och jag kom då i kontakt med en vän som jobbade med fjärrvärme. Jag har alltid varit teknikintresserad och började efter ett tag på Tekniska förvaltningen. Fyra årtionden senare trivs jag fortfarande som kontrollrumsingenjör.

Vad innebär ditt arbete i korthet?

– Jag ser till så att förbränningen, produktionen och underhållet fungerar som det ska. Uppgiften är att producera så mycket fossilfritt som möjligt. Askan i pannan går till skogen som gödningsmedel.

Hur har flispannorna fungerat?

– Bra, de levererar det man har lovat. När man jobbar med pannor med fast bränsle som träflis kommer det oftast att innebära ett underhåll. Kvalitén på bränslet är viktigt, träflis beroende var det har hämtats, kan vara fuktigt, avge jordafall och andra restprodukter.

Vilka praktiska utmaningar finns det?

– Det finns alltid rum för förbättringar. Det går alltid att justera allt som till exempel komponenter och andra mekaniska faktorer. Man kan även elda på andra sätt.

Finns det någon plan för turbin (elproduktion)?

– Man har tittat på det men lönsamheten var inte där.

Så har Klippans fjärrvärmeverk bidragit till kommunen

Kraftringen bidrar med sin leverans av fjärrvärme till cirka 50 000 skånska hushåll där ungefär 600 kunder/anslutningar finns i Klippan kommun. Med den nya flispannan som tog i drift 2014 täcker 93 % av fjärrvärmebehovet i Klippan- det vill säga 50 GWh av totala 53,5 GWh. En av fjärrvärmens fördelar är att den producerar centralt i stora anläggningar som är mer effektiva än vanliga värmepannor i enskilda hushåll. Miljöfördelen är att fjärrvärmenätet gör det möjligt att tillvarata spillvärme från exempelvis industrier-värme och energi som annars går förlorad. Kraftringen vill vara ett föredöme för en hållbar energiproduktion och har vid normal drift en helt fossilfri värmeproduktion.

Upplevelsen av att se ett värmeverk och de nya flispannorna var verkligen en ögonöppnare. Besöket gav oss en bättre insikt av vad det faktiskt innebär att jobba hållbart mot en fossilfri värmeproduktion. När vi begav oss hemåt lämnades vi med en skön känsla av ödmjukhet och professionalitet.

Här kan du läsa mer om värmeverket i Klippan.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon